YSK seçim takvimini açıkladı ! (2011) - SanalAlemci

YSK seçim takvimini açıkladı ! (2011)

Çarşamba, Mart 9, 2011 7:55
Derecelendir

YSK seçim takvimini açıkladı: Partiler aday listelerini 11 Nisan’da sunacak


Partiler 11 Nisan tarihine kadar aday listelerini YSK’ya sunacak. 10 Mayıs Salı günü ise gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanılacak.

31 Mayıs Salı günü siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekilecek. YSK, milletvekili genel seçiminin başlangıç tarihini 14 Mart 2011 Pazartesi günü olarak belirledi.

Takvimde belirli genel nitelikteki işlemler sırası geldikçe YSK duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanacak. Seçimin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişiklikleri bu seçimde dikkate alınmayacak. Alınan kararlar Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. YSK’nın belirlemesine göre seçim takvimi şöyle işleyecek:

-Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin dökümüne başlanılacak.

-Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’den tanımlanacak.

-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye

Başlanacak ve listeler düzenlenecek.

16 MART 2011 ÇARŞAMBA

Siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ya bildirecekler.

18 MART 2011 CUMA

-Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri,

-Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listeleri, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

-Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek.

-Siyasi partiler;

-Hangi seçim çevrelerinde önseçim,

-Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını, YSK’ya bildirmeleri için son gün olacak.

19 MART 2011 CUMARTESİ

-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının YSK’ca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek.

-Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenilecek.

-Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

(Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday

adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.)

20 MART 2011 PAZAR

Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatları yapılacak.

21 MART 2011 PAZARTESİ

-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü. Bu konu YSK’ya bildirilecek.

-Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

22 MART 2011 SALI

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü.

23 MART 2011 ÇARSAMBA

Siyasi partilerin;

-Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler,

-Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler, askıya çıkarılacak.

-Askıya çıkan listelere itirazlar başlayacak.

25 MART 2011 CUMA

Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 23 Mart 2011 Çarşamba günü askıya çıkan listelerin indirilecek ve bu listelere yapılacak itiraz için son gün.

27 MART 2011 PAZAR-

-Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

-Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması,

28 MART 2011 PAZARTESİ-

-Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi,

-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması,

-Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK’ya ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlanması.

-30 MART 2011 ÇARŞAMBA

-Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması.

-YSK’ca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı.

-Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK’ya bildirmelerinin son günü,

31 MART 2011 PERŞEMBE

-Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

-Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin askıdan indirilmesi,

-İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak, ilan bitiş tarihinin tutanak altına alınması,

-Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin askıdan indirilmesi,

1 NİSAN 2011 CUMA

Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü.

2 NİSAN 2011 CUMARTESİ

-Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarfları mühürlenecek.

-Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarını göreve hazır duruma getirilecek.

3 NİSAN PAZAR

ÖNSEÇİM – ADAY YOKLAMASI

-Önseçim sandık kurulları sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletecekler.

-Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanakları düzenlenecek ve il seçim kurullarına iletilecek.

-Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

4 NİSAN 2011 PAZARTESİ

-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karsı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü.

-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazın son günü.

-İl seçim kurulları önseçim birleştirme tutanaklarını düzenleyecek.

5 NİSAN 2011 SALI

-İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karsı yapılan itirazları karara bağlamasının son günü.

-İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karsı Yüksek Seçim

Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

6 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA

Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karsı yapılan itirazları

karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi.

7 NİSAN 2011 PERŞEMBE

-Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması.

-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı.

8 NİSAN 2011 CUMA

-İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi, (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)

-Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki,

-Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki, değişikliklerin islenerek, seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet

Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin

SEÇSİS’e islenmesine başlanılması.

9 NİSAN 2011 CUMARTESİ

YSK’ca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi.

11 NİSAN 2011 PAZARTESİ

-Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK Başkanlığına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00’ye kadar vermelerinin son günü,

-Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son

Günü.

-İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim

Kuruluna bildirilmesinin son günü,

-Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin

hemen incelenmesine başlanması,

-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet

Başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karsılaştırılarak değişikliklerin

SEÇSİS’e islenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

12 NİSAN 2011 SALI

-Sandık atamalarının yapılması,

-Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması.

14 NİSAN 2011 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesi sonucu meydana gelen eksikliklerin, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarınca tamamlanmasının istenmesi.

16 NİSAN 2011 CUMARTESİ

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü,

18 NİSAN 2011PAZARTESİ

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları

ile radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi.

19 NİSAN 2011 SALI

-Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,

-Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede

Yayımlanması.

-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı.

-Geçici adayların ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan incelenmeye alınması, bu adaylara karsı yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi.

-Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması.

20 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA

-Geçici aday listelerine karsı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

-Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.

21 NİSAN 2011 PERŞEMBE

-Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü.

-Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

22 NİSAN 2011 CUMA

İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karsı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

24 NİSAN 2011PAZAR

-Milletvekili geçici aday listelerine karsı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

-İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmalar nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.

-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

25 NİSAN 2011 PAZARTESİ

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

26 NİSAN 2011 SALI

-Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere, saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması.

-Kura tutanağının aynı gün en seri vasıtayla (telefaks) Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,

27 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA

Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarında sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği.

28 NİSAN 2011 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere;

-İl seçim kurullarına,

-Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere, gönderilmesi

29 NİSAN 2011 CUMA

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilanı,

1 MAYIS 2011 PAZAR

-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim islerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

-Kapalı Oy Verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS‘den dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.

2 MAYIS 2011 PAZARTESİ

-Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına; basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanılması.

-Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.

5 MAYIS 2011 PERŞEMBE

Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS‘ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi.

10 MAYIS 2011 SALI

Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması.

23 MAYIS 2011 PAZARTESİ

Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi islenerek çoğaltılmaya başlanılması.

27 MAYIS 2011 CUMA

-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

29 MAYIS 2011 PAZAR

Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

31 MAYIS 2011 SALI

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi

2 HAZİRAN 2011 PERŞEMBE

Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.

5 HAZİRAN 2011 PAZAR

-Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması,

-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi.

-Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması

6 HAZİRAN 2011 PAZARTESİ

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi,

8 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA

-İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

9 HAZİRAN 2011 PERŞEMBE

Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü Askı Listelerinin kesinleştirilmesi,

10 HAZİRAN 2011 CUMA

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması,

11 HAZİRAN 2011 CUMARTESİ

Seçim propagandasının sonu, (saat: 18.00)

-12 HAZİRAN 2011 PAZAR-

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi, (saat: 24.00)

(ANKA)

Bir önceki yazımız olan Necmettin Erbakan'ı Yüz Binler Uğurladı.. başlıklı makalemizde Erbakan cenaze töreni video izle, Fatih Erbakan Tabut Başındaki Konuşması Video İzle ve Fatih Erbakan'ın Babası Necmettin Erbakan'ın Tabutu Başındaki Konuşması Videosu İzle hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 244 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 13.07.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz