VÂKİA Suresi DUÂSI (Arapça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu) - SanalAlemci

VÂKİA Suresi DUÂSI (Arapça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu)

Cuma, Kasım 22, 2013 15:12
Kategori:Dualar
VÂKİA Suresi DUÂSI (Arapça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu)
VÂKİA Suresi DUÂSI (Arapça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu) 4.2/5 (84%) 206 Oy

Arapça VAKİA suresi ve Vakia suresi Duâsı’nın yazılışı okunuşu,Türkçe ve Arapça olarak Vakia suresinin yazılışı okunuşu,Vakia suresinden sonra okunan Vakia duası’nın fazileti,

LÜTFEN DİKKAT! ”Bu Duâ Vakıa Suresi Duâsı’dır! Vâkıa Suresi Değildir!”

Vakia Suresi Faziletleri | Vakia Suresi Sesli Dinlemek ve İndirmek İçin Tıklayınız

Bir kimse dünyevi sıkıntılara giripte bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa, Maişetinin bollaşmasını,İşlerinin iyi gitmesini istiyorsa Vakia suresini okur.Sonrada aşağıdaki Dua-i Şerif, Sure-i Vakia‘dan hemen sonra her akşam bir kere okunur.Mümkün olursa 7 defa veya ,ihtiyaç halinde bir oturuşta birkaç kişi ile birlikte 41 defa hem Vâkia suresi hem bu Duâ okunur.

Arapça Vakia suresi duası oku Türkçe yazılışı gör

Vakia Suresi Faziletleri | Vakia Suresi Sesli Dinlemek ve İndirmek İçin Tıklayınız

VAKIA SÜRESİ DUASI’nın – TÜRKÇE YAZILIŞI, OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhim
ALLAHÜMME İNNİ ES’ELÜKE BİME AGİDİL İZZİİ MİN ARŞİKE VE MÜNTEHER RAHMETİ MİN KİTABİKE

VEBİCEMİI ESMAİ KİTABİKE VEBİ İSMİKEL EĞZAMİ ESMAİKEL HÜSNA VE
Bİ KELİMATİKET’TEMMETİL MÜBEREKETİLLETİ LE YÜCAVİZÜHÜNNE BİRRU VELE FECİRÜN EN

TÜSALLİYE ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ENTERZÜGANİ ILMEN NEFİEN VE RİZGAN VESİEN HELALEN TAYYİMEN

MİNĞAYRİ KEDDİN YA GALİBEN ĞAYRE MAĞLUBİN ĞALLİBNİ ALA EĞDAİ YA VESİAL MAĞFİRETİ

İĞFİRLENA YA RAZİGAS’SAGALEYNİ URZUGNA* ALLAHUMME İN KANE RİZGİ FİS’SEMAİ FE ENZİLHÜ VE

İNKANE FİL ERDİ FE EHRICHÜ VE İNKANE BEİDEN FE GARRIBHI VE INKENE ASİYREN FEYESİRHÜ VE İNKENA GALİLEN FEKESİRHÜ VE İNKENA KESİRRAN FEBERİKLİ FİHİ*

ALLAHÜMMEC’AL Lİ YEDEL ÜLSE VELA TEC AL Lİ YEDESSÜFLE YA FETTAHU YA REZZAGÜ YA ALİMÜ İFTAHLENA FE ENTE HAYRUL FATİHİN* VERZUKNA VE ENTE HAYRUR’RAZİGİN*

ALLAHUMME İN KİNTÜ Fİ ÜMMİL KİTABİ ŞEGİYYEN MAHRUMAN VE MÜGTERRAN ALE RİZGİ FEMHU MİN ÜMMİL KİTABİ ŞEGAVETİ VEGTİRARİ

RİZGİ FEMHU MİN ÜMMİL KİTABİ ŞEGAVETİ VE HİRMANİ VEGTİRARİ RİZGİ VEKTÜBNİ

SEİDEN MERZUGAN MÜVEFFEGAN BİL KAYRÂTİ İNNEKE MÜCİBÜT’DE AVAETİ

(((( VAKIA DUASININ MANASI ))))

Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam avası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır.

Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle.

Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır.

Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl.

Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme.

Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır.

Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızıda kabul eyle Ya Rabbi.

SanalAlemci.Com

Bir önceki yazımız olan Tevbe İle İlgili Seçme Hadisler ! başlıklı makalemizde ayetler, dinimiz islam ve hadis hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 140.402 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 21.07.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

27 Yorum Yapılmış “VÂKİA Suresi DUÂSI (Arapça ve Türkçe Yazılışı Okunuşu)”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
« Onceki123Sonraki »
 1. baba Diyor ki:

  Ağustos 11th, 2016 at 09:52

  naber

 2. anonim Diyor ki:

  Kasım 16th, 2016 at 12:58

  Türkçe yazilisinda harf hatalari var duzeltirseniz iyi olur çok güzel bir dua

 3. Fatih Diyor ki:

  Kasım 25th, 2017 at 23:29

  1.    İza veka’atilvaki’atu.
  2.    Leyse livak’atiha kazibetun.
  3.    Hafıdatun rafi’tun.
  4.    İza ruccetil’ardu reccen.
  5.    Ve bussetilcibalu bessen.
  6.    Ve fekanet hebaen munbessen.
  7.    Ve kuntum ezvacen selaseten.
  8.    Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
  9.    Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
  10.    Vessabikunessabikune.
  11.    Ulaikelmukarrabune.
  12.    Fiy cennatin na’ıymi.
  13.    Sulletun minel’evveliyne.
  14.    Ve kaliylun minel’ahıriyne.
  15.    ‘ala sururin medunetun.
  16.    Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
  17.    Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
  18.    Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
  19.    La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
  20.    Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
  21.    Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
  22.    Ve hurun ‘ıynun.
  23.    Keemsalillu’luilmeknuni.
  24.    Cezaen bima kanu ya’melune.
  25.    La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
  26.    İlla kıylen selamen selamen.
  27.    Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
  28.    Fiy sidrin mahdudin.
  29.    Ve talhın mendudin.
  30.    Ve zıllin memdudin.
  31.    Ve main meskubin.
  32.    Ve fakihetin kesiyretin.
  33.    La maktu’atin ve la memnu’atin.
  34.    Ve furuşin merfu’atin.
  35.    İnna enşe’nahunne inşaen.
  36.    Fece’alnahunne ebkaren.
  37.    ‘Uruben etraben.
  38.    Liashabilyemiyni.
  39.    Sulletun minel’evveliyne.
  40.    Ve sulletun minelahiriyne.
  41.    Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
  42.    Fiy semumin ve hamiymin.
  43.    Ve zıllin min yahmumin.
  44.    La baridin ve la keriymin.
  45.    İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
  46.    Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
  47.    Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
  48.    Eve abaunel’evvelune.
  49.    Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
  50.    Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
  51.    Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
  52.    Leakilune min şecerin min zakkumin.
  53.    Femaliune minhelbutune.
  54.    Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
  55.    Feşaribune şurbelhiymi.
  56.    Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
  57.    Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
  58.    Efereeytum ma tumnune.
  59.    Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
  60.    Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
  61.    ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
  62.    Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
  63.    Efereeytum ma tahrusune.
  64.    Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
  65.    Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
  66.    İnna lemuğremune.
  67.    Bel nahnu mahrumune.
  68.    Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
  69.    Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
  70.    Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
  71.    Efereeytumunnarelletiy turune.
  72.    Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
  73.    Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
  74.    Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
  75.    Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
  76.    Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
  77.    İnnehu lekur’anun keriymun.
  78.    Fiy kitamin meknunin.
  79.    Lya yemessuhu illelmutahherune.
  80.    Tenziylun min rabbil’alemiyne.
  81.    Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
  82.    Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
  83.    Felevla iza beleğatilhulkume.
  84.    Ve entum hıyneizin tenzurune.
  85.    Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
  86.    Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
  87.    Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
  88.    Feemma in kane minelmukarrebiyne.
  89.    Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
  90.    Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
  91.    Feselamun leke min ashabilyemiyni.
  92.    Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
  93.    Fenuzulun min hamiymin.
  94.    Ve tasliyetu cahıymin.
  95.    İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
  96.    Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

 4. Fatih Diyor ki:

  Kasım 25th, 2017 at 23:34

  Vakıa suresi üstte paylaşmış olduğum suredir, sanırım yanlışlık var. 

 5. Fatih Diyor ki:

  Kasım 25th, 2017 at 23:38

  Vakıa suresi duası olduğunu belirtmişsiniz yeni farkettim, hakkınızı helal ediniz. 

 6. Anonim Diyor ki:

  Kasım 10th, 2018 at 23:46

  Ya boyle arapcami olur
  Latin harflerle arapca diye baslik atin barii

 7. Sevım Diyor ki:

  Şubat 17th, 2019 at 16:39

  Nekadar ön yargılıyız. Yorumlarda birden fazla dıkkatsızşıgını ortaya koyan var.

« Onceki123Sonraki »

Yorum Yapabilirsiniz