V Harfi ile başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

V Harfi ile başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;

Salı, Nisan 13, 2010 7:51
V Harfi ile başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; 5/5 (100%) 1 Oy

Vabile: iri damlalı yağmur

Vacibe: gerekli, lüzumlu

Vacide: vücuda getiren, yoktan vareden

Vafiye: yeter, tam

sözünde duran, sözünün eri
Vahdiye: birlikte

Vahibe: hibe eden, bağışlayan

Vahide: tek yalnızca bir tane

Vakıa: vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan

geçen, geçmiş olan
Vala: yüce, yüksek, şanı yüce olan

Valihe: şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Vamıka: aşık, seven

Varide: gelen, erişen

söylenti
Vasfiye: beyan ve tarife ait, nitelikli

Vasıfe: vasfeden, vasıflandıran

bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması
Vasıla: ulaşan, kavuşan, yetişen

Vassale: eski yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli

Vasile: ulaşan, kavuşan, yetişen

Vaize: dinsel öğütlerde bulunan kimse

Vazahat: vazıhlık, açıklık

Vecahet: zenginlik

Vecazet: sözün, veciz kısa oluşu

Vecdet: zenginlik

Vecdiye: coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan

Vechiye: yüzle ilgili, yüze ait

Vecne: yanak yumrusu, elmacık

Vecibe: ödev, boyun borcu, vazife

Vecihe: güzel görünüşlü

Vecihiyye: özel isim

Vecize: derin anlamlı, özlü, güzel söz

Veda: ayrılırken söylenen selamlama sözü

ayrılma, ayrılış
Vedia: korunması için bırakılan emanet

Vedide: sevgisi çok olan

Vefia: verdiği sözü yerine getirme

Vefika: uygun, aynı fikirde, yoldaş

Vefire: çok, bol

Vehbiye: tanrı vergisi, doğuştan

Vehbiyye: Allah’ ın ihsanı sonucu olan

Allah vergisi, fıtri
Velaya: ermiş kadınlar

Velayet: velilik, ermişlik

veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı
başkasına sözünü geçirme
dostluk, sadakat
Velud: doğurgan, çok doğuran

Velide: yeni doğmuş çocuk

cariye
Velime: düğün ziyafeti

evlenme, düğün
Veliye: ermiş, evliya kadın

Venüs: bir gezegen, çoban yıldızı

aşk tanrıçası
Vera: alem, kainat

haram ve günahtan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma
dürüst, haklı
Verda: gül

verdane (merdane osm.)
verd (ar.)’den verda, gül anlamında
Verdinaz: nazların gülü

Verka: yabani güvercin

Verziş: çalışma, işletme

çalışmış
Vesamet: güzellik

Vesika: inanılacak sağlam delil

belge
Vesile: yol, araç, bahane

neden, sebep
kavuşma
Vesime: hoş, güzel

Vezime: hediye

Vezire: idareci kadın, komutan

Vicdan: iyiyi kötüden ayırmaya yarayan şuur, ahlak

kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç
Vidade: sevme, sevgi

dostluk
Vildan: kullar, köleler

yeni doğmuş çocuklar
Vira: durmadan, aralıksız, sürekli

Vuslat: sevgiliye kavuşma

kavuşma, yetişme, ulaşma

Vüreyka: yaprakçık, küçük yaprakçık

Bir önceki yazımız olan İstimna (Masturbasyon) Kendi Kendini Tatmin Etmek Günah mıdır ? başlıklı makalemizde Aşırı Mastürbasyonun zararları, Boşalmak el ile tatmin olmak dinimizde günah mı? ve Boşalmak günah mıdır? hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 1.462 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 22.03.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz