U Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

U Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;

Salı, Mart 23, 2010 17:04
Derecelendir
U - Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Ubab: pek taşkın, coşkun

delice akan sel
Ubeyd: küçük kul

Ubeydullah: tanrının kölesi, kulu

Ubeydullak: kulcuk

: son, nihayet

Uçan: yelken gemisi

Uçanay: ay gibi yüksek anlamında

Uçanok: hızlı, atak, yiğit

UçanTürk: bileşik isim

Uçar: sezgi, anlayış, dikkat

uçabilen
Uçarer: uçar er

Uçarlı: hayalci

Uçav: buğday kapçığı

Uçbay: uç beyi

Uçbeyi: sınırı koruyan askeri güç

Uçhan: sert, çatık kaşlı veya aslan

Uçkaç: uçkan

Uçkan: Allah’ ın kulu

Uçkun: kıvılcım

Uçma: hadise, olay

Uçmak: havaya yükselmek, cennet

Uçman: uçan, uçucu

Uçur: zaman, vakit, çağ

uğur

Ufki: ufka ait, ufukla ilgili

Ufuk: yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır

herşeye gücü yeten
Ufuktan: sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta

Ugan: yüce, güçlü

Uğan: yüce, yüksek

tanrı
Uğraş: güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele

Uğur: iyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı

becerikli, atılgan
Uğural: uğur al

Uğuralp: dünya, varlık

Uğurata: hayırlı ata

Uğuray: uğurlu ay

Uğurcan: doğruluk gösteren

adaletli davranan
Uğurel: eli uğurlu olan

Uğurhan: hayırlı lider

Uğurlu: uğur getiren

Uğurlubay: uğurlu bay

Uğurlubey: uğurlu bey

Uğursal: uğurla ilgili olan

Uğursan: uğuruyla tanınmış olan

Uğursay: uğur say

Uğursel: uğur sel

Uğursoy: uğurlu soydan gelen

Uğurtan: uğur tan

Uğurtay: uğurlu genç

Uğut: baygın

Uğuz: mübarek, kutsal

temiz, saf
oğuz
Uğuş: torun

Uhuvvet: kardeşlik, dostluk

Ukab: karakuş, kartal, tavşancıl kuşu

Ukan: okan

Ukbe: ashabın meşhurlarından

Ukde: düğüm, zor, karışık, iş

bir gezegen yörüngesinin her iki ucu
Uknum: asıl, temel

hristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri
Ukul: akıl, us

Ukuş: anlayış, zeka, bekleyiş

benzeyiş
soy, kabile, soysop

Ula: birinci

şan ve şeref sahibi kimse
Ulaç: bağlayıcı, bağlaç

cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Ulaçhan: sınır hanı

Ulağ: ulak

Ulak: haber götürücü

Ulakbey: postacı

Ulakçı: ulaştıran

Ulaklı: erişmiş olan

Ulam: selam

Ulay: olay, hadise

Ulaş: varmak, ardından koşup yetiştirmek

çok övülmüş, methedilmiş
komşu, yakın, elde etmek, varmak
Ulcan: oğul can

Ulu: çok büyük erdemleri olan, yüce

büyük
Ulualp: yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: kutsal, büyük yemin

Ulubay: yüce ve zengin kimse

Ulubaş: yüce, saygın kimse

Ulubek: saygınlığı olan bey

Uluberk: saygın kişilikli yiğit

Ulubey: erdemleri bakımından çok büyük saygı gören erkek kişi; büyük Türk bilgini ve gökbilimcisi uluğbey

Uluç: selçuklularda Türkmen beylerine verilen ad

ünlü Türk denizcisi kılıç ali paşa’nın adı
Uluca: büyük amir

Uluçağ: hayırlı, uğurlu dönem

Uluçam: ulu çam

Ulucan: erdemli, saygın, yüce kişi

Uluçhan: bileşik isim

Uluçkan: uluç kan

Uluğ: büyük, yüce
ulu, büyük

Uludağ: çok büyük, yüce dağ

Uludoğan: doğuştan yüce, uğurlu kimse

Uluer: saygın, uğurlu, yüce kimse

Uluerkan: saygın, yüce, soylu kimse

Uluhan: yüce kağan

Ulukaan: büyük, saygın hükümdar

Ulukan: soylu yüce kandan gelen

Ulukut: çok uğurlu, kutlu kimse

Ulum: ululuk, haşmet, büyük gösteriş

Uluman: ulu, yüksek, saygın kimse

Ulumeriç: ulu meriç

Ulun: ucunda temreni olmayan ok

Ulunay: dürüst, güvenilir

Ulusal: millete mensup

Ulusan: adı yüce tanınmış kimse

Ulutan: ulu tan

Ulutay: ulu tay

Ulutaş: değerli taş

Ulutekin: yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli

UluTürk: yüce Türk

Uluöz: özü yüce, saygın kimse

Uluş: cemaat, soy, nesil

Ulvi: yüce, yüksek

Uma: armağan, hediye

safir konuk
hayal edilen bir kuş
Uman: ümit eden, umutlu

Umar: bir konu için çözüm yolu, çare

Umartu: arı kovanı

Umde: ilke, prensip

Umman: okyanus

Umul: umut

Umur: aldırış etme

tecrübesi çok olan, deneyimli
Umuralp: görgülü, bilgili, yiğit

Umurbay: görgülü, bigili, saygın kişi

Umurbey: görgülü, bilgili kişi

Umurhan: büyük baba, dede

Umut: beyaz taç, gelin tacı
ummaktan doğan güven duygusu

bu duyguyu vren kimse veya şey
Umutlu: uman, umutla bekleyen kişi

Unan: sadakat, bağlılık

Unat: akıllı, ergin

Ungan: mutlu, onmuş kişi

yiğit yürekli kişi
Unsur: öğe, ilke, eleman

Ur: hendek

Ura: direk, kazık

Urağan: birkaç kasırganın karşılaşmasıyla oluşan şiddetli fırtına

Ural: asya’da bir sıradağdan çıkıp hazer denizi’ne dökülen bir ırmak

aydınlık gece
asyada bir dağ silsilesi
Uralp: yiğit

Uraltan: ur altan

Uraltay: ur altay

Uram: sokak, cadde

Uran: becerikli, usta, hünerli

ölçü, yöntem
Urandu: seçkin, seçilmiş

hayırlı
Urangu: savaşçı, savaşkan

Uras: saadet, mutluluk

şanslılık
Uray: belediye

Uraz: talih, şans, kısmet

Uraza: oruç

Urba: giysi

Urbeyi: kale muhafızı

Urçun: çocuk, torun

Urdu: bir asya dili

Urgan: sicim, halat

Urgun: vurulan, aşık olan

Urhan: yüksek rütbeli hükümdar

Urkan: şehir, kent

Urluk: tohum, tane

Uru: yukarı, yüksek

Uruç: yükselme

Uruk: nesil, kuşak, soy

Urum: sipahilik

Urun: ikametkah, yer

Uruncu: fakir, dilenci

Urungu: cengaver

Urunlu: uygun, elverişli, münasip

Urus: rusya, rus

Urut: ordu

Uruy: son nokta

Uruz: amaç, gaye, hedef

Uruş: dövme, dövüşme, cenk, savaşma

Urve: kulp, sağlam

Uri: derenin kaynağı

Urza: hedef, amaç

Us: akıl, zeka

Usak: büyük kudretli

Usal: gamsız, kedersiz, keyfine düşkün

önemsiz
Usalan: akıl alan, akıllı

Usalp: akıllı yiğit

Usbay: akıllı, saygın kişi

Usberk: şimşek gibi parlak, akıllı kimse

Usbey: akıllı kişi

User: akıllı kişi

Ushan: akıllı hükümdar

Uskan: akıllı soydan gelen

Uskun: çiçeklerinde ilaç yapılan bir bitki

Usluer: akıllı, olgun kişi

Usman: akıllı adam

Uspayı: ders, tecrübe

Usta: öğretmen, hünerli

Ustan: ark, dere

Usuk: son, münteha

Usum: akıllı

Uşak: genç, taze

Uşmak: acı ve ıstırap verme

Utarid: merkür

Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Utbe: meşhur sahabelerden bazılarının ismi

Utman: şerefli, edepli, terbiyeli kimse

Utku: Üstünlük, zafer.

Birçok emek ve tehlikelerden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.

Uyan: erkek deve

Uyanık: uyanmış, zeki

Uyar: uygun

Uyaralp: uysal, nazik yiğit

Uygan: uyan, uyumlu

Uygar: uygarlığın olanaklarından yararlanan yada böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan

medeni insan
Uygu: iki şey arasındaki uygunluk

Uygun: yakışır, yaraşır

Uygur: uygur devletinden olan kimse

orta asya’da bir Türk kolu
Uysal: yumuşak başlı

Uytun: kutsal, mübarek

Uz: iyi, güzel, uygun

Uza: dış, hariç

Uzalp: iyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit

Uzay: bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk

kızıl kan
alemler arasındaki alan
Uzbay: iyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi

Uzcan: uysal, uyumlu, iyi insan

Uzel: sevdalı, aşık

elleriyle ustalık kazanmış kişi
Uzer: kahraman, cesur, savaşçı

yetenekli kişi
Uzgör: ileride olup bitecekleri hesap etme

Uzgören: ileri iyi görebilen

Uzhan: ülke ve halkına faydalı olan

Uzkan: erdemli soydan gelen

Uzlet: bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma

Uzma: büyük, en büyük, yüce

Uzman: mütehassıs

Uzsan: becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan

Uzsoy: iyi nitelikli soydan gelen

Uztan: uz tan

Uztay: uz tay

Uztekin: uz tekin

Uzun: iki ucu arasında çok mesafe olan

Alfabetik Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alfabetik Kız Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 887 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 23.02.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz