Miraç Kandili Mesajları (5 Haziran 2013) Miraç Hakkında - SanalAlemci

Etiket ‘Miraç Kandili Mesajları (5 Haziran 2013) Miraç Hakkında’

Bu Gece MİRAÇ Kandili ! (05-06-2013 Çrş) Kandiliniz Kutlu Olsun !

Çarşamba, Haziran 5, 2013 10:25 4 Yorum
Bu Gece MİRAÇ Kandili ! (05-06-2013 Çrş) Kandiliniz Kutlu Olsun !
Bu Gece MİRAÇ Kandili ! (05-06-2013 Çrş) Kandiliniz Kutlu Olsun ! 4.5/5 (91%) 28 Oy

Bugün bu gece hangi kandil kutlanacak 05 Haziran 2013 Miraç Kandili,Miraç Nedir Miraç demektir? Miraç kandilinin özelliği nedir? Miraç kandilinde neler olmuştur,Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) Miraç’tan getirdiği hediyeler nelerdir,Miraç olayı ne zaman hangi tarihte ve nasıl olmuştur? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Miraç Kandili ile ilgili merak edilenler ve cevapları,

05 Haziran 2013 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece (Bu gece) Miraç Kandili!

Malatya’nın Kale İlçesi Bağlıca Camii İmam Hatibi Ekrem Özdemir’in hazırladığı “İsra ve Mir’aç” başlıklı hutbe Cuma’da okundu. Hutbe metni şöyle:

Miraç Kandili Kutlama Mesajları İçin Tıklayınız

“İsra ve Miraç; hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesinde, Peygamberimiz (s.a.s.)’in amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği, müşriklerin baskılarının arttığı, Taif ziyaretinde saldırıya uğrayıp sıkıntı çektiği, günden güne müşriklerin artan baskılarına dayanamayan bazı Müslümanların Habeşistan’a göç etmek zorunda kaldığı bir zamanda vuku bulmuştur. İşte böyle bir ortamda Yüce Allah (C.C.), Peygamberini adeta teselli edercesine miraç ile onurlandırmıştır. İsra ve Miracın, biz mü’minleri ilgilendiren yönü, mahiyetinden daha çok sonucu ve sonuçtan alınabilecek işaret ve mesajlardır. Peygamberimiz (s.a.s)’in, Yüce Allah’ın huzuruna yükseldiği en manalı ve en büyük mucizelerden biri olan Miraç, Resulullah’ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükseliş ufkudur.

1900 – 2015 Yılları Arası Miraç Kandili Tarihleri – Tıklayınız

Bu hadisede; maddi ve manevi yükselişe, bütün saf duygulardan, her türlü kötülüklerden arınarak gerçek kulluğa, en yüce mertebeye işaret vardır. Miraç olayının, Müslümanlar için önemli sonuçlarından birisi de hiç şüphe yok ki, İslam dininin temel direği ve mü’minlere bir miraç hediyesi olan Namazdır. Onun içindir ki, Mü’minin miracı olmuştur. Nasıl ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), miraçta vasıtalardan arınmış olarak, Yüce Mevla ile buluştu ise; mü’min de namazda vasıtasız, hiçbir aracıya gerek duymadan, doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar, sadece O’na kulluk etme ve sadece Ondan yardım isteme fırsatı bulur. Öyle ise mü’min, günde beş vakit farz namazını dikkatle, şuur ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir Miraç olur.”

Hutbede daha sonra şu görüşlere yer verildi:

“Miracın diğer bir önemli sonucu, Bakara Suresinin son iki ayetinin nazil oluşudur. “Amenerrasulü” diye de anılan ve yatsı namazlarından sonra mihrabiye olarak okunan bu mübarek ayetle; ilahi emirler karşısında mutlak itaate yönelen mü’minlerin inançlarındaki sadakatleri ifade edilmektedir. Miracın bir başka sonucu ise, Hz. Peygamberin ümmetinden, Allah’a şirk koşmayanların affedileceklerinin va’d edilişidir. İnsan bilerek ya da bilmeyerek günah işleyebilir. İşlenen günahtan pişmanlık duymak ve Allah’tan af dilemek, bir daha günah işlememeye azmetmek kaydıyla, Allah-ü Teala, işlenen günahları affedebilir.

Miraç Nedir ve Nasıl Olmuştur? Miraç İle İlgili Bilgiler – Tıklayınız

Böyle müstesna bir gece vesilesiyle Peygamberimiz (s.a.s)’e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak gerek. Çünkü Kur’an’da Miracın ruhi hallerinden söz edilirken; “Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti buyrulmaktadır. Vahyedilen bu hakikatleri şöyle özetleyebiliriz: Yalnız Allah’a ibadet etmeli, Ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız, İsraf ve cimrilikten sakınarak kazancı yerinde harcamalı, ana-babaya iyi davranmalı, hısım-akrabaya, fakir ve yoksullara yardım etmeli, çocukları öldürmemeli, toplumu ve aileyi temelinden sarsan zinaya ve ona teşvik eden sebeplere yaklaşmamalı, İnsan hayatına saygı göstermeli, yetimlerin haklarını korumalı, verilen sözde durmalı, ölçü ve tartıda, her söz ve davranışta doğruluğa dikkat etmeli, hile yapmamalı, yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümemeliyiz. Bu sayılan prensipler, fert ve toplumun manevi huzuru, iyilik ve güzelliklerin kaynağı ve ahlaki seviyenin yükselmesi için gerekli olan vazgeçilmez prensiplerdir.”

Peygamber Efendimiz Miraca Neden ve Nasıl Çıktı? Tıklayınız

Hutbenin sonunda şunlar belirtildi:

“Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahyedilen üstün gerçeklere kulak vermeli, Miraç Kandili aydınlığını fırsat bilerek çeşitli sebeplerle kirlenip lekelenen kalplerimizi tövbe ve istiğfar ile temizlemeli, yüreklerimizi Allah’a ve Onun yarattıklarına karşı sevgi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir mü’min olmaya gayret gösterip ümmet için bolca dua etmeli, tüm huzursuzlukların bitmesi için içtenlikle Rabbimize yalvarmalıyız. Birlik ve beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi duygularımızı pekiştirmesini Rabbimden niyaz ediyoruz.” (iha)

Sesli Yazılı Namaz Sureleri ve Duaları Dinle İndir – Tıklayınız

MİRAC’IN MANEVî HEDİYELERİ NELERDİR? BU GECE NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

Bu gece idrak edeceğimiz Miraç Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle anlatılıyor: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” Miraç Gecesi için Bediüzzaman Hazretleri, ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde olduğunu beyan ederek, “Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar.” diyor. Fethullah Gülen Hocaefendi de Miraç’ın esas armağanının namaz olduğunu dile getirerek, “Namaz, her şeyiyle halis bir ibadet ve miraç için yegane vesile, sonra da Allah Resulüne (sas) gökler ötesi seyahatin en son noktasında tevdi edilen İlâhî bir armağandır. Bu armağan içinde herkese kılacağı namazı ölçüsünde bir miraç mukadderdir.” ifadelerini kullanıyor.

2012 Yılından 2015 Yılına Kadar Dini Günler Listesi Takvim – Tıklayınız

Bu gecenin, müminin miracı namazı hatırlattığını kaydeden Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhittin Akgül ise bu geceyi idrak edenlerin namazı merkeze almalarını ve kaza namazlarına yönelmelerini tavsiye ediyor. Akgül, “İsra Suresi; ideal insanı, ideal kulu ve ideal toplumu ayakta tutan temel nitelikleri anlatır. Miraç Gecesi Allah’a ortak koşmama ve kulluk, anne babaya karşı güzel davranış, toplumun birbirine karşı vazifelerini ifade eden çalmama, öldürmeme, başkası hakkında kesin kanaat sahibi olmadan herhangi bir bilgiyi başka bir şahsa ulaştırmama, komşuluk hukuku, insanı birbirinden uzaklaştıran kibir, gurur ve emanete saygı gibi ilkeler üzerinde düşünmeli.” diyor.

MİRAC’IN MANEVî HEDİYELERİ

1) Beş vakit farz namaz. İhsan şuuruyla kılınan namazlar, ümmetin miracıdır.

2) “Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetler. Bakara Sûresi’nin 285 ve 286. ayetleri.

3) İsra Suresi’nin 22-39. ayetlerinde bahsedilen 12 İslâm prensibi.

4) Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet’e girecekleri müjdesi.

5) İyi amele niyetlenen kişiye -onu yapamasa bile- bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı, fakat kötü amele niyetlenen kişiye -onu yapmadığı müddetçe- hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesi.

Bir diğer hediye de, Mi’rac Gecesi Allah ile karşılıklı selâmlaşma ve sohbetlerinden bazı sözleri getirmiştir ki Et-Tahiyyâtü diye bütün namazlarda teşehhütte okunuyor. Böylece Miraç’ta Allah ve Resulü arasındaki o kutlu konuşma hatırlanıyor.

BU GECE NASIL DEĞERLENDİRİLEBİLİR?

Kur’ân-ı Kerim okunmalı. Özellikle İsra Sûresi, Necm Sûresi ilk ayetleri ve Bakara Sûresi son ayetleri tefsirleriyle birlikte okunabilir.

Peygamber Efendimiz’e (sas) salât ü selâmlar getirilmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı.

Tefekkürde bulunulmalı ve “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Allah’ın benden istekleri nelerdir?” üzerinde düşünmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli.

Cevşen, Esma-ül Hüsna ile evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Peygamber duaları başta olmak üzere mü’min kardeşlerine ismen duâlar etmeli.

MİRAÇ KANDİLİMİZ KUTLU OLSUN….

Toplam Okunma: 475 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 07.03.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Kandil Özel