Eylül - SanalAlemci

Etiket ‘Eylül’

İşte 2010 Yılının Vergileri !

Çarşamba, Aralık 30, 2009 8:33 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
İşte 2010 Yılının Vergileri ! 1.5/5 (30%) 2 Oy

Yeni yılda(2010) bazı vergiler zamlanırken bazı vergilerde de indirime gidildi.

Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 2,2 artırıldı.
Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde halen 107 bin 607 lira olan istisna miktarı, yeni yılda 109 bin 971 lira olarak uygulanacak.

Füruğ (çocuk ve torunlar) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesindeki 215 bin 336 liralık istisna da 220 bin 73 liraya çıkacak.

İvazsız (karşılıksız) suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerdeki istisna da 2 bin 481 TL’den 2 bin 535 TL’ye yükselecek.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Bu arada yeni yılda ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları da belirlendi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, Çevre Temizlik Vergisi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehir belediyelerinde metre küp başına 20 Kuruş, diğer belediyelerde ise 16 Kuruş olarak hesaplanacak.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 20-2.375 TL, diğer belediyelerde ise 16-1.900 TL arasında uygulanacak.

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelere göre yüzde 25 daha fazla uygulanıyor.

Öte yandan Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metre küp başına 8 kuruş olarak hesaplanacak.

KİRA GELİRLERİNE UYGULANACAK İSTİSNA

Öte yandan Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, bu yıl 2 bin 600 TL lira olarak uygulanan mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı yeni yılda da 2 bin 600 TL olarak uygulanacak.

Hizmet erbabına yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna da bu yıl olduğu gibi 2010 yılında da 10 TL olacak.

2010′daki sakatlık indirim tutarları da birinci derece sakatlar için 670 TL’den 680 TL’ye yükseldi. İndirim ikinci derece sakatlar için bu yıl olduğu gibi 330 lira, üçüncü derece sakatlar için de 160 lira olarak uygulanacak.

BASİT USULLE İLGİLİ LİMİTLER

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutarlar da bu yıl olduğu gibi uygulanacak. Buna göre, basit usulde iş yerine ilişkin yıllık kira bedeli toplamı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4 bin 300 TL, diğer yerlerde 3 bin TL olacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler de yeniden değerleme oranı kadar artacak ve ilgili bentler için 30 bin TL, 60 bin TL ve 90 bin TL olarak uygulanacak.

2010′da değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 7 bin 700 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı da 18 bin TL olarak tespit edildi.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı bin 90 TL’ye çıkarıldı.

GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Gelir Vergisinin 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2010 takvim yılı gelirlerinde 8 bin 800 TL’ye kadar yüzde 15, 22 bin TL’nin 8 bin 800 TL’si için bin 320 TL, fazlası için yüzde 20, 50 bin TL’nin 22 bin TL’si için 3 bin 960 TL, fazlası için yüzde 27, 50 bin TL’den fazlasının 50 bin TL’si için 11 bin 520 TL, fazlası için yüzde 35 olarak yeniden belirlendi.

MENKUL SERMAYE İRATLARI

Tebliğe göre, 2009 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak ilanından sonra, bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı da yüzde 13,15 olarak saptandı.

Bu çerçevede menkul sermaye iratlarına, 2009 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı yüzde 16,7 oldu.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacak. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması da söz konusu olmayacak.

1 OCAK 2006′DAN ÖNCE

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31 Aralık 2007 tarihinde son bulduğundan, söz konusu menkul kıymetlerden 2009 takvim yılında elde edilen faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarıyla ilgili olarak 59′uncu maddede yer alan istisnalar uygulanmayacak.

EN AZ CEZA HADDİ DAMGA VERGİSİNDE ?

Maliye Bakanlığının “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”e göre,

fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 2009′da olduğu gibi yeni yılda da 160 lira olarak uygulanacak.

En az ceza haddi damga vergisinde 7,60 liradan 7,70 liraya çıkacak, diğer vergiler de ise yine 16 TL olarak uygulanacak.

2010‘da fatura kullanma mecburiyetindeki limit 670 TL’den 680 TL’ye çıkarken, tahakkuktan vazgeçme limiti de 17,90 TL yerine 18 TL olarak belirlendi.

Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 90, birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabında 57, ikinci sınıf tüccarda ise 28 TL olacak.

Muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı da değişmeyerek 1,80 TL olacak. Yeni yılda defter tutma hadlerinde de değişiklikler olacak.

CEPTE VERGİLER ARTACAK

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan maktu vergi, 1 Ocak 2010′da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 2,2 oranında artacak.

Maliye Bakanlığının ”Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için 31,10 lira olarak uygulanan maktu vergi tutarı, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 31,78 lira olarak alınacak

EMLAK VERGİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Emlak vergisinde

2010 başından itibaren geçerli olacak metrekare birim değerler belirlendi. İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu çeşitli illerde 2006 değerlerinin bazıları 3′e, 4′e katlandı. Elazığ-Keban’da Baraj Mahallesinde 10.000 lira olan metrekare birim değerin, İstanbul’da Boğaza nazır yalılarda 1.600 lirada kalması dikkat çekti.Emlak vergisinde 4 yılda bir yenilenen birim değerler, bu yıl yeniden tespit edildi. Belediye başkanı veya vekili, belediyeden yetkili bir memur, tapu sicil müdürü veya vekili, ticaret odasından 1 üye, Maliye Bakanlığından 2 temsilci ile köy veya mahalle muhtarından oluşan Değer Tespit Komisyonları, yeni birim değerleri, sokak, sokak tek tek belirledi.

Emlak vergisinde yeni birim değerler, 1 Ocak 2010′dan itibaren geçerli olacak ve yeni yılın emlak vergileri bu değerler üzerinden ödenecek. Gayrimenkul alım satımları sırasında tapu harcına esas değer de emlak vergisi değerinin altında olamayacak.

BU DEĞERLER ÇOK TARTIŞILIR

Edinilen bilgiye göre, 2005 yılında belirlenen, ancak uygulamaya girdiği 2006 yılında büyük tartışma yaratan eski birim değerlerden sonra, 2010′un değerleri de tartışılacak özellikler taşıyor.

Bazı belediyelerin eski değerlerde çok yüksek artışlara gittiği gözlenirken, iller arasında da çok büyük değer farkları bulunuyor. İller arasındaki dengesizliklerin yanı sıra, aynı ilde il merkezi ile ilçelerin birim değerleri arasında bile uçurum olduğu görülüyor.

Değer Tespit Komisyonlarının belirlediği yeni birim değerlerle ilgili ortaya çıkan tablo şöyle:

EMLAK VERGİLERİNE REKOR ZAM

- Emlak vergisinde en son değer belirleme işlemi 2005 yılında yapıldı. Yeni değerlerin ilk uygulama yılı olan 2006′da bu rakamlar tartışma konusu olunca, mevcut değerlerin düzeltilmesi için yeni bir yasa çıkarıldı. Ancak değerlerde çok fazla değişiklik olmadı, hatta bazı illerde eski rakamlar daha da artırıldı. 2006 yılında yeni değerler üzerinden vergi ödendi. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ise söz konusu değerler, kanun gereğince yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış gördü. Bu süreçte yeniden değerleme oranındaki artış yüzde 29,4, emlak vergisi değerlerindeki artış da yüzde 14,2 düzeyinde gerçekleşti.

Ancak belediyeler, bu yıl yapılan son tespitler sırasında 2006 başındaki değerleri, bazılarında 3′e, 4′e katladı. Artış oranları, İstanbul ve İzmir gibi illerde yüzde 200′leri buldu. Ankara’da bazı ilçelerde değer artışı yüzde 20 seviyesinde tutuldu, bazı ilçelerde ise bu rakam yüzde 100′e yaklaştı. Diğer birçok ilde de enflasyonun çok üzerinde değer tespitleri yapıldı.

- Türkiye’nin en değerli yeri, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Anıt Caddesi oldu. Bu caddede metrekare birim değeri 25 bin 500 lira olarak saptandı.

Yine Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin metrekare birim değeri 20 bin liraya, Takı Zafer Caddesinin 24 bin liraya, Kadıköy’de Bağdat Caddesinin de 5 bin liraya yükseltildi.

2005 yılındaki tespitlerde, İstiklal Caddesinin metre kare birim değeri, kayıtlara 7.500 lira, Takı Zafer Caddesinin 8.000 lira, Bağdat Caddesinin ise 2.194 lira olarak geçmişti.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) hasılat paylaşımı yoluyla inşa ettirdiği Uphill Court, My World, Meridian gibi projelerle ünlenen Batı Ataşehirde’de birim değerler 2′ye katlandı ve 1.800 lira oldu. Bahçeşehir 1. kısımda da bu rakam 2.000 lira olarak belirlendi.

- Ankara’nın Kızılay ve diğer merkezi yerlerindeki değer artışı yüzde 20′de tutuldu. Değer tespitleri sonucunda metrekare birim değeri 5.000 liradan 6.000 liraya yükselen Zafer Meydanı, başkentin en pahalı yeri özelliğini korudu. Zafer Meydanını, birim değerleri 4.000 liradan 4 bin 800 liraya yükselen Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi izledi.

Tespitler sonrasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in oturduğu Güniz Sokağın değeri 480 liraya, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in sokağının değeri de 360 lira oldu.

Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Caddesinin metrekare birim değeri 200 liradan 300 liraya, Angora Caddesinin 250 liradan 350 liraya, Demetevler İvedik Caddesinin de 310 liradan 500 liraya yükseltildi. İzmir’de de Bornova Fatih Caddesinin metrekaresi son tespitlerde 600 liraya, Konak’ta Atatürk Caddesi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarının da 4.076 liraya çıktı.

Bursa’da da yeni tespitlerin ardından Kapalıçarşı’da metrekare birim değeri 8 bin liradan 10 bin liraya, Atatürk Caddesinde de 6 bin liradan 7 bin 531 liraya yükseldi.

BARAJ MAHALLESİ, BOĞAZI GEÇTİ

- Değerlerdeki çarpıklıklar devam ediyor. Son tespitlerde Elazığ-Keban’daki Baraj Mahallesinin metrekare birim değeri 10 bin lira olarak belirlenirken, İstanbul’da Boğaza nazır yalıların sıralandığı Yeniköy Mahallesi Yalı Sokağına 1.600 lira değer biçildi. Aynı şekilde Beylerbeyi’nde Yalı Boyu Caddesinin metrekare birim değeri de 2.400 lirada kaldı.

İstanbul’da 1 villanın 1,5-2 milyon liraya satıldığı Zekeriyaköy’de de metrekare birim değeri 1, 2, 3, 4 ve 5. caddelerde 430 lira olarak tespit edildi.

Ev için 850-900 bin, hatta milyon dolarların telaffuz edildiği Acarkent ve Beykoz Konaklarında da birim değer 180 lira gibi oldukça düşük tutuldu.

NE İLLER ARASINDA, NE DE İL İÇİNDE DENGE VAR

Birim değerlerin tespitinde, coğrafi durum, sosyoekonomik düzey ve gelişmişlik gibi ölçütler gözardı edildi. Bu nedenle de iller arasında büyük dengesizlikler meydana geldi.En yüksek birim değer, İstanbul‘da 25.500 lira, Bursa’da 10.000 lira, Ankara ve Antalya’da 6.000 lira ve İzmir’de 4.076 lira düzeyinde bulunurken, bu rakam Niğde’de 856 lira, Hakkari’de 830 lira, Tunceli’de 108 lira, Bitlis’te 90 lira, Giresun’da 1.400 lira, Amasya’da 450 lira, Kars’ta 170 lira, Iğdır’da 25 lira, Zonguldak’ta 3.000 lira, Van’da 1.250 lira, Bolu’da 301 lira, Kütahya’da 1.500 lira, Malatya’da 1.900 lira, Erzurum’da 420 lira, Edirne’de 400 lira, Çorum’da 1.840 lira, Çankırı’da 300 lira, Kayseri’de 900 lira, Gümüşhane’de 1.250 lira, Diyarbakır’da 1.500 lira, Mardin’de 35 lira, Gaziantep’de ise 440 lira oldu. Aynı şekilde Mersin’de en yüksek metrekare birim değer 160 lira, Aydın’da 487 lira, Balıkesir’de 2.500 lira, Manisa’da da 4.500 lira şeklinde tespit edildi.

- İlçelerde de illeri geride bırakanlar oldu. Hatay il merkezinde en yüksek birim değer 117 lira olarak belirlenirken, bu rakam ilçelerinden Dörtyol’da 150 lira, İskenderun’da ise 800 lira oldu. Aynı şekilde Sinop’ta 208 lira olan en yüksek değerin, ilçesi Ayancık’ta 400 lirayı, Mersin’de 160 lira olan birim değerin ilçeleri Erdemli’de 200, Silifke’de de 240 lirayı bulduğu dikkat çekti.

- Turizm yöreleri: Antalya’da 6.000 lira olan en yüksek birim değer, Alanya’da 950 lira, Kemer’de 2.000 lira, Kaş’ta 400 lira, Manavgat’ta 350 lira, Side’de 460 lira’ya ulaştı. Muğla il merkezinde 514 lira olan azami değer de Bodrum’da 4.000 lira, Marmaris’te ise 1.800 lira olarak tespit edildi.

HAKKARİ’DE TERSİ OLDU

Bu arada 2005′deki değer tespitleri sırasında 1.200 liralık metrekare birim değer ile İstanbul’un yalılarını geride bırakan Hakkari’nin Cumhuriyet Caddesinde indirime gidildi. Değer Tespit Komisyonu, son tespitte Bulvar ve Cumhuriyet Caddesinde metrekare birim değeri 830 liraya çekti.

KEBAN’IN GECEKONDUSU, BOĞAZIN 6 YALISINA BEDELMİŞ!

Emlak vergisinde 2010 yılından itibaren uygulanacak en düşük ve en yüksek metrekare birim değerler arasında standart birliği bulunmuyor.

Edinilen bilgiye göre, Değer Tespit Komisyonları, belirledikleri rakamlarla gelişmişlik seviyeleri birbirine yakın komşu iller arasında bile uçuruma neden oldu. Bazı ilçelerin metre kare birim değerlerinin gelişmiş illerin seviyesinin bile üzerinde bulunduğu dikkat çekti.

İLLERE GÖRE EMLAK VERGİLERİ;

ANKARA:
-Ahlatlıbel Mah. Küme Evler 1,20
-Aşağıdikmen Mah. Turan Güneş Bulv. 1.440,00
-Çankaya Mah. Cinnah Cad. 1.200,00
-Barbaros Mah. Tunalıhilmi Cad. 1.440,00
-Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 4.800,00
-Zafer Meydanı 6.000,00
-Ziya Gökalp Cad. 4.800,00
-Mithatpaşa Cad. 2.400,00
-Sakarya Cad. 1.800,00
-Çukurambar Mah. Dumlupınar Bul. 960,00
-Devlet Mah. Dikmen Cad. 780,00
-Hilal Mah. Turan Güneş Bulvarı 1.440,00
-Kızılay Mah. GMK Bulvarı 2.400,00
-İzmir Cad. 1.800,00
-Oran Mah. Panora İş Merkezi 1.560,00
İSTANBUL:
-Büyükada 23 Nisan Cad. 2.570,00
-Kınalıada Akasya Cad. 2.990,00
-Arnavutköy Anadolu Mah. Sokaklar 130,00
-Sazlıbosna Mah. Bahar Sok. 15,00
-Ataşehir Barbaros Mah. Açelya 1.800,00
-Avcılar Merkez Mah. Marmara 900,00
-Ambarlı Mah. Marmara Sahili 500,00
-Bağcılar-Bağcılar Cad. 1.200,00
-Bahçelievler-Adnan Kahveci Bulvarı 1.800,00
-D 100 Yan Yol 2.300,00
-Bakırköy-Ataköy Rauf Orbay Cad. 2.140,00
-Başakşehir-Bahçeşehir 1. kısım 2.000,00
-Bayrampaşa-Akpınar Cad. 580,00
-Otogar, TEM bağlantı yolu 1.010,00
-Beşiktaş-Nispetiye Cad. 2.500,00
-Bebek-Arnavutköy Cad. 2.500,00
-Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. 3.000,00
-Cihannüma Mah. Conrad Otel 3.700,00
-Konaklar Mah. Sabancı İş Merkezi 3.750,00
-Levent Mah. Büyükdere Cad. Plazalar 3.700,00
-Beykoz-Anadolufeneri Fener Cad. 25,00
-Beykoz Konakları, Acarkent 180,00
-Çengeldere Mah. Sokaklar 8,00
-Beylikdüzü-Barış Mah. Adakent Cad. 250,00
-Beyoğlu-Bankalar Cad. 11.000,00
-Hacıhüseyin Mah. İstiklal Cad. 20.000,00
-Gümüşsuyu Mah. Taki Zafer Cad. 24.000,00
-Mete Cad. 20.000,00
-Anıt Cad. 25.500,00
-K.M.Çelebi Mah. Sıraselviler Cad. 13.500,00
-B.Çekmece-19 Mayıs Mah. Mutlak 1,02
-Çekmeköy-Ekşioğlu Mah. Sokaklar 30,00
-Eyüp-Merkez Mah. F. Korutürk Cad. 1.000,00
-Göktürk-İstanbul Cad. 750,00
-Fatih-Aksaray Mah. GMK Cad. 5.200,00
-Akşemsettin Mahl. Akdeniz Cad. 3.200,00
-G.Osmanpaşa-Hürriyet Mah. Sokaklar 500,00
-Kadıköy-Dumlupınar Mah. E-5 Cad. 5.000,00
-Fenerbahçe Mah. A.M. Efendi Cad. 4.000,00
-Bostancı Mah. Bağdat Cad. 5.000,00
-Göztepe Mah. Sokaklar 2.000,00
-Kartal-Esentepe Kartal Oto San. 370,00
-Sarıyer-Baltahisar Cad. 1.300,00
-Yeniköy Mah. Yalı Sok. 1.600,00
-Zekeriyaköy Mah. 1,2,3,4,5. Cad. 430,00
-Balaban Çıkmazı 35,00
-Sultanbeyli-Adil Mah. Murat Cad. 100,00
-Sultangazi-50 Yıl Mah. Sokaklar 300,00
-Gazi Mah. 1342, 1342, 1344 Sok. 240,00
-Şişli-19 Mayıs Mah. 1905 Ada 10.500,00
-Üsküdar-Altunizade Aka Gündüz Sok. 4.200,00
-Beylerbeyi Mah. Arabacılar Sok. 1.170,00
-Beylerbeyi İskele Cad. 2.600,00
-Yalıboyu Cad. 2.400,00
İZMİR:
Balçova-Bahçelerarası Mah. M. Paşa Cad. 2.500,00
-Üçkuyular Semt Pazarı 3.000,00
-Çetin Emek Mah. Kızıldağ Şasesi Mevkii 25,00
-Bayraklı-Adalet Mah. Altınyol 1.600,00
Bornova-Atatürk Mah. Barbaros Cad. 95,00
-Ergene Mah. Mustafa Kemal Caddesi 925,00
-Işıklar Mah. 6010 Sok. 27,00
Çiğli-Aydınlıkevler Mah. Anadolu Cad. 1.500,00
-İstasyon Mah. Dudayev Bulvarı 2.500,00
-Anadolu Cad. 3.000,00
-Evka 2 Mah. 250,00
Gaziemir-Aktepe Mah. Sokaklar 35,00
-Karabağlar-Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. 1.753,00

Karabağlar emlak rayiç değeri sorgula

-Esenyol Mah. İnönü Cad. 2.482,00
Karşıyaka-Alaybey Mah. Cemal Gürsel Cad. 2.153,00
-Atakent Mah. Cengiz Topel Cad., Mavişehi 2.870,00
Konak-1. Kadriye Mah. 697 Sok. 43,00
-Akdeniz Mah. Atatürk Caddesi 4.076,00
-Fevzipaşa Bulvarı 3.597,00
-Akın Simav Mah. Mithatpaşa Cad. 4.076,00
-Alsancak Mah. Altay Meydanı 2.877,00
-Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı 3.870,00
ÇEŞME: 20-1750 TL
FOÇA: 409 TL

BURSA
-Çekirge Mah. Çiftlik Sok. 13,00
-Nalbantoğlu Mah. Kapalı Çarşı 10.000,00
-Kuruçeşme Mah. Altıparmak Cad. (İşyeri) 6.275,00
-Altıparmak Cad. (Konut) 1.632,00
-Alacamescit Mah. Atatürk Caddesi (İşyeri) 7.531,00
-Atatürk Cad. (Konut) 1.632,00

NİĞDE
-Tepebağı Çeşme Başı 17,00
-Ahipaşa Mah. Dr. Sami Yağız-İstasyon Cad. 856,00

HAKKARİ
-Keklikpınarı Mah. Depin 10,00
-Bulvar-Cumhuriyet Caddeleri 830,00

GİRESUN:
-Teyyare Düzü Mah. 145, 146, 147 Sok. 70,00
-Kapu-Sultan Selim Mah. Gazi Cad. 1.400,00

AMASYA:
-Akbilek Mah. K. Nehrazoğlu Cad. 40,00
-Yüzevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. 450,00

TUNCELİ:
-İsmet İnönü Mah. Guri Küme Evler 7,00
-Moğultay Mah. Cumhuriyet Cad. 108,00
ÇEMİŞKEZEK: 2-12 TL, PÜLÜMÜR: 8-25 TL

IĞDIR:
-7 Kasım Mah. 264. Sok. 10,00
-12 Eylül Mah. Evren Paşa, Fatih Cad. 25,00

ZONGULDAK:
-10 Temmuz Mah. Mehmet Aksan Sok. 10,00
-Bahçelievler Mah. Balkaya-Küme Sok. 500,00
-Meşrutiyet-Mithatpaşa Mah. Gazipaşa Cad. 3.000,00
KOZLU: 5-30

MUSLU:
Cumhuriyet Mah. Termik Santral Ars. 1.700,00
ÇAYCUMA: 40-200 TL
K.EREĞLİ: 30-900 TL

ELAZIĞ:
-Göllübağ Mah. Küme Evleri 1,30
-İzzetpaşa Mah. Gazi Cad. 879,00
-Nailbey Mah. Gazi Cad. 1.050,00
KEBAN: Baraj Mahallesi 10.000,00
-Değirmenbaşı Mah. Pafta 4, Ada 199 10.000,00

KARAMAN:
-Organize Sanayi Bölgesi 6,50
-Ali Osman Mah. İsmet Paşa Cad. 400,00

VAN:
-Karşıyaka Mah. 7,00
-Bahçıvan Mah. Cumhuriyet Cad. 1.250,00
-Kazım Karabekir Cad. 1.000,00
EDREMİT: 5-30 TL
ERCİŞ: 1,5-350 TL

BOLU:
-Yaşamkent-Çivril Mah. 12,00
-Akpınar Mah. İzzet Baysal Cad. 205,00
-Aktaş Mah. İzzet Baysal Cad. 301,00
GEREDE: 3-600 TL
MENGEN: 15-30 TL

KÜTAHYA:
-İkiyüzük Mah. Köyiçi 7,00
-Alipaşa Mah. Cumhuriyet Cad. 1.500,00

MALATYA:
-Kiltepe Mah. Sokaklar 6,00
-Büyükhüseyin Mah. Atatürk Cad. 1.900,00
-Kavaklıbağ Mah. İnönü Cad. 1.900,00

DÜZCE:
-Sarayyeri Mah. Kozulluk Küme Evler 10,00
-Cedidiye Mah. İstanbul Cad. 1.313,00
AKÇAKOCA: 20-180 TL

AFYONKARAHİSAR:
-Taşpınar Mah. Bayırdere Arkası 6,00
-Karaman Mah. Millet Cad. 3.000,00

BURDUR:
-Değirmenler Mah. Hatip Çıkmazı 10,00
-Konak Mah. Gazi Cad. 950,00

EDİRNE:
-Abdurrahman Tabya 15,00
-Fatih Mah. Ümran Akkan Cad. 400,00
KEŞAN: 25-600 TL

ERZURUM:
-Aktoprak Mah. Kümeevler 1,00
-Kuloğlu Mah. Hükümet Meydanı 420,00

BİTLİS:
-Taş Mah. Serpik Sok. 1,00
-Gazibey Mah. Nur Cad. 90,00
TATVAN: 2-39 TL

KARS:
-Aydınlıkevler Mah. Aydın Çelik Çiftliği 2,50
-Kazım Paşa Cad. 170,00
SARIKAMIŞ: 1-12 TL
KAĞIZMAN: 1-30 TL

ARTVİN:
-Farklı bölgeler 20,00
-İnönü Caddesi 1.800,00
ARHAVİ:3-75 TL
ŞAVŞAT: 10-125 TL

ÇORUM:
-Çepni Mah. Ağaç Pazarı 4,00
-Gazi Caddesi 1.840,00

KAYSERİ:
-Kızılırmak Mah. Dr. Fazıl Küçük Sok. 1,00
-Cumhuriyet, Kazancılar, Millet Cad. 900,00
-Alparslan Mah. Kandil Sok. 350,00

AKSARAY:
-Bahçesaray Mahallesi, sokaklar 3,00
-M. Altınsoy Caddesi 400,00

ÇANKIRI:
-61 pafta 609 ada 10,00
-Elif Caddesi 300,00

GÜMÜŞHANE
-Çamlıca Mah. Topal semti 15,00
-Karaer Mah. Atatürk Caddesi 1.250,00
TORUL: 13-21 TL
KELKİT: 3-45,7 TL

DİYARBAKIR:
-Küme evler 4,00
-Camikebir Mah. Gazi Caddesi 1.500,00
-Caminebi Mah. İnönü Caddesi 1.500,00

MARDİN:
-Çubuk ve Necmettin Mahalleleri 10,00
-Nur Mah. Ana cadde kenarı 35,00
NUSAYBİN: 3-25 TL

TOKAT:
-Bahçelievler Mah. Arınç Sok. 6,00
-Akdeğirmen Mah. G.Osmanpaşa Bulvarı 400,00

AĞRI:
-Sokak dışı arsalar 10,00
-Leylekpınar Mah. Cumhuriyet Cad. 700,00

OSMANİYE:
-Ali Bekirli Mah. 1, 2, 24, 28 Sokaklar 7,00
-Alibeyli Mah. Cevdet Sunay Cad. 110,00

NEVŞEHİR:
-Bağevleri ve mandıraları 5,00
-Yenimahalle Atatürk Bulvarı 1.600,00
AVANOS: 10 -300 TL
ÜRGÜP: 15-1.427 TL

SİNOP:
-Abalı-Osmaniye Yalı Köyü 2,45
-Yenimahalle, Gazi Caddesi 208,00
AYANCIK: 50-400 TL
GERZE: 30-200 TL

SAMSUN:
-Bulaç Mah. Köy Merk. 2,00
-Kale Mah. Gazi Cad. 3.500,00

HATAY:
-Dutdibi Mah. Gökçen Sok. 5,00
-Haraparası Mah. İstiklal Cad. 117,00
DÖRTYOL: 5-150 TL
İSKENDERUN: 150-800 TL

DENİZLİ:
-Üçler Hacıeyüplü 3052 10,00
-Bayramyeri Meydanı 3.000,00

BATMAN:
-İstasyon Cad. 15,00
-Akyürek Mah. Cumhuriyet Bulvarı 750,00

AYDIN:
-560. Sok. 10,00
-Ramazanpaşa Mah. Hükümet Bulvarı 487,00
DİDİM: 20-700 TL,
AKBÜK: 40-200 TL
KUŞADASI: 25-246 TL,
DAVUTLAR: 34-273 TL

KIRIKKALE:
-Çullu Mah. Öküz Öldüren Mevkii 3,00
-Yenidoğan Mah. Zafer Cad. 950,00

BAYBURT:
-Esertepe Mah. Armağan Sok. 10,00
-Saathane Meydanı 210,00

ARDAHAN:
-Halilefendi Mah. Barış Sok. 5,71
-Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. 102,69

ADIYAMAN:
-Bahçecik Mah. Sokaklar 8,00
-Eskisaray Mah. Gölbaşı Cad. 375,00

BİLECİK:
-İstasyon Mah. Demir Sok. 5,00
-Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı 380,00

ERZİNCAN:
-Kurutilek Köyü 8,00
-İnönü Mah. Ordu Cad. 685,00

BİNGÖL:
-Yenimahalle Çamlık civarı 15,00
-İnönü Mah. Genç Cad. 450,00

KIRKLARELİ:
-Doğu Mah. Baraj Yolu 5,00
-Vilayet Meydanı 685,00

ÇANAKKALE:
-Yenimahalle Çamlık civarı 15,00
-Cevatpaşa Mah. K.Ahmet Paşa Cad. 1.300,00
BOZCAADA: 15-128 TL
GÖKÇEADA: 3-20 TL

UŞAK:
-Kemalöz Mah. Asil Sok. 3,00
-Durak Mah. İsmetpaşa Cad. 600,00

ESKİŞEHİR:
-Aşağı Çalan Mah. 2,50
-İsmet İnönü-1 Cad. 2.740,00

BALIKESİR:
-Atatepe San. Sts. 7,00
-E.Kuyumcular Mah. Milli Kuvvetler Cad. 2.500,00
AYVALIK: 20-450 TL
BANDIRMA: 2-856 TL
MANYAS: 3-61 TL

ANTALYA:
-Yörükler Mah. 39-41 Sok. 1,75
-Kepez Mahallesi 10,00
-Sinan Mah. Atatürk Cad. 6.000,00
-Tuzcular Mah. Cumhuriyet Cad. 3.500,00
-Altındağ Mah. Güllük 2.520,00
ALANYA: 15-950
KAŞ: 6-400
KEMER: 25-2.000
MANAVGAT: 20-350 TL
SİDE: 40-460 TL

MUŞ:
-Muratpaşa Mah. Mezarlık Mevkii 3,00
-Kültür Mah. Atatürk Bulvarı 75,00

KAHRAMANMARAŞ:
-Karacasu Ferhuş Mah. Küme Evler 5,00
-Menderes Mah. Trabzon Bulvarı 400,00

KIRŞEHİR:
-Gölhisar Mah. Sokaklar 15,00
-Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı 320,00

KARABÜK:
-Belen Mah. Nes Deresi Mevkii 4,00
-Bayır Mah. Kemal Güneş Cad. 1.500,00
-Ergenekon Mah. Atatürk Bulvarı 1.500,00

GAZİANTEP:
-Kerer Mah. Ağdere, Çakmak 0,30
-Alaybey Mah. Gaziler Cad. 414,00
-Beydilli, Ocaklar Mah. Sokaklar 11,00
-Düğmeci Mah. Suburcu Cad. 440,00

YOZGAT:
-Merkez Mah. Hamamderesi mevkii 1,50
-Aşağınohutlu Mah. Lise Caddesi 750,00

TRABZON:
-Yeşilova Mah. Çamlık Sok 4,50
-Gazipaşa Atatürk Bulvarı 4.200,00

ISPARTA:
-Dere Mah. 2618 Sok. 9,00
-İstiklal Mah. Mimar Sinan Caddesi 908,00

BARTIN:
-Aladağ Mah. Sokaklar 7,50
-Kemerköprü Mah. Kemerköprü Cad. 23,50

MANİSA:
-Kazım Karabekir Mah. 461. Sok. 50,00
-Yarhasanlar Mah. 8 Eylül Cad 4.500,00

MUĞLA:
-Ortaköy Mah. Yaraş 6,00
-Şeyh Mah. Faruk Aksoy Sok. 514,00
BODRUM: 80-4.000 TL
MARMARİS: 285-1.800 TL

MERSİN:
-Adanalıoğlu Mah. Sokaklar 1,50
-Kültür Mah. İsmet İnönü Cad. 160,00
ERDEMLİ: 200 TL
SİLİFKE: 240 TL

Not;Alıntıdır

Toplam Okunma: 1.931 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 16.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: GENEL KATEGORİ
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bugün Kadir Gecesi ! (15 Eylül 2009) ”Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Gece” !!

Salı, Eylül 15, 2009 7:40 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Geceniz Kutlu Olsun..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, ”Kadir Gecesi, insanın kendisine dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğu günleri sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediği hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığını Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme zamanıdır” dedi.

null
Bardakoğlu, bugün kutlanacak Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
[spoiler]
Manevi arınma ve yücelme, paylaşarak zenginleşme mevsimi olan Ramazan ayının son günlerini idrak ederken, 15 Eylül Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gecede, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunun yaşanacağını belirten Bardakoğlu, Kur’an-ı Kerim’de ”Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gece olduğunu ifade etti.
Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasının Kadir Gecesi’ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kıldığını vurgulayan Bardakoğlu, ”Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kainatın özeti ve Allah’ın insanlara uzattığı kurtuluş halkası olan Kur’an’la değer kazanan Kadir Gecesi’nin kıymetinin bilinmesinin, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacağına işaret etti.

Kur’an’ın anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderildiğini belirten Bardakoğlu, mesajında şunları kaydetti:
”Okumuş olduğumuz Kur’an’ı anlayarak hayatımıza yansıttığımızda Kur’an o zaman bizlere şifa ve rahmet olacaktır. Çünkü Kur’an sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda tüm insanlığa bir fırsat olarak sunulan yol haritasıdır.

Fatiha’dan başlayıp, Nas suresiyle tamamlanan bu hayat rehberimiz bizi şirkten, zulümden ve her türlü nefsani sapmalardan sakındırmakta, Allah’a şeksiz iman ve tam bir teslimiyetin yolunu göstermekte, kutlu Nebilerin hayatından kıssalarla bugünümüze ölümsüz örnekler taşımaktadır. Ölümü ve ahireti hatırlatarak, hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamanın uyarısını yapmaktadır. O, bizlere bir yandan oruç, namaz, zekat, hac ve dua gibi ibadetlerle Rabbimize yaklaşmanın, diğer yandan sabır, doğruluk, yardımlaşma, af, adalet ve merhamet gibi ahlaki erdemlerle donanarak örnek bir fert ve toplum olmanın bilincini aşılamaktadır.

Onun insanlığın ufkunda yanan ışığı, her dönemde insanlığı aydınlatmaya devam edecek, taşımış olduğu değerler, getirmiş olduğu evrensel ilkeler her zaman taze ve yeni kalacak, yaptığı çağrı kıyamete kadar sürecektir. Kur’an bu üstün özelliklerine bizzat kendisi tanıklık etmekte ve tüm insanlığa ‘Ey İnsanlar. İşte size Rabbinizden bir örgüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur’an geldi…” şeklinde seslenmektedir.”

Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir gecesinin, insanın kendisine dönerek gaflet içinde geçirmiş olduğu günleri sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediği hatalara tövbe etme ve af dileme, bir daha yapmama kararlılığını Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretini umarak yineleme, insanların arasındaki sevgi ve bağışlamanın herkesi kucaklaması için bu yolda yeni adımlar atma zamanı olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, şöyle devam etti:
”Bize manevi derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve geceler, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği müddetçe tam anlamıyla idrak edilmiş sayılmaz. Bu sebeple ibadetlerimizde ve ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli bir husus olduğu bilinmeli, her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın, soydaş ve dindaşlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevlamız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum.”

TRT, AMASYA VE BOSNA HERSEK’TEN CANLI YAYIN YAPACAK
TRT, Kadir Gecesi dolayısıyla bugün saat 21.30′da Amasya II. Beyazıt Camii ile Bosna Hersek Gorajde Kenti’ndeki 15 bin kişilik camiden dönüşümlü olarak mevlit programını canlı olarak yayınlayacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fikret Karaman’ın konuşma yapacağı programda, başkanlığın ilahi korosu da ilahiler söyleyecek. Program, aynı saatte TRT Avaz’dan da naklen izlenebilecek.
[/spoiler]

Toplam Okunma: 415 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 20.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Kandil Özel

Marmarada Sel Felaketi ! Tekirdağ sular altında..8 Eylül 2009 ‘Video’

Salı, Eylül 8, 2009 11:13 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

Marmarada sel falaketi ! Helikopterden felaketin görüntüsü !!

Toplam Okunma: 434 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 03.12.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: GENEL KATEGORİ

Okullar ne zaman açılıyor..? (2009-2010)öğretim yılı 24 Eylül Perşembe günü açılacak !

Pazartesi, Eylül 7, 2009 6:18 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

Okullar hangi tarihte ne zaman açılıyor… (2009-2010 öğretim yılı)

2009-2010 öğretim yılı 24 Eylül Perşembe günü açılacak. Okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri ise 14 Eylül’de öğretime başlayacak..

2009-2010 eğitim-öğretim yılı Ramazan Bayramı’nın ardından 24 Eylül Perşembe günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri, uyum sağlayabilmek için bir hafta erken okula gidecek. Okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri ise okula 14 Eylül 2009 Pazartesi günü başlayacak.

2008-2009 öğretim yılı, 12 Haziran 2009 Cuma günü sona ermişti. Bakanlar Kurulu, ‘Türkiye’nin coğrafi konumu ve bölgeler arası iklim farklılıkları ile turizm sezonunun değişkenlik göstermesi nedeniyle öğrencilerin ve velilerin olumsuz etkilenmemesi için’ okulların açılış tarihini 24 Eylül 2009 Perşembe günü olarak kararlaştırdı. Okula uyum için, okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri, bir hafta erken okula başlayacak.

İlk tatil 22 Ocak 2010’da

2009-2010 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2010 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat arasında yapılacak. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran’da yaz tatiline girilecek. Çalışma takvimi, bu tarihler dikkate alınarak, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi’ örneği esaslarına göre, valiliklerce düzenlenecek. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının da 13 Eylül 2010 Pazartesi günü başlaması kararlaştırıldı.

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinde değişikliğe gidildiğini ifade etmişti. Ramazan Bayramı 20-21-22 Eylül tarihlerine denk geliyor.

Toplam Okunma: 2.037 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 15.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: GENEL KATEGORİ