SanalAlemci - SanalAlemci'ye Hoşgeldiniz..

Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir?

Pazar, Mart 26, 2017 22:21 FaceBook ta paylaş
Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir?
Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir? 4.5/5 (91%) 13 Oy

Genel Sağlık Sigortası kapsamında getirilen diğer yenilikler nelerdir?
Gençlerimiz için mezuniyet tarihinden itibaren belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı getirilmiştir. 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10.2.2016 tarihinden itibaren Lise mezunu gençlerimize 20, üniversite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın 60/c-1dediğimiz primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmış.
Kısmi süreli çalışanlarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz; 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluydu. Yapılan yeni düzenleme ile; 1/10/2016 tarihi itibariyle;
20 günden az çalışmak şartıyla; part time çalışanlar ile Ek-9 dediğimiz ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla çalışanları yanı “7- Puantaj” eksik gün seçeneği ile bildirilen kişiler de bu zorunluluk kapsamına dahil edildi.
Aynı zamanda bu kişiler için şöyle bir kolaylık sağlandı; eğer bu kişiler yani part time çalışanlar, Ek-9 dediğimiz ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla çalışanlar, “7- Puantaj” eksik gün seçeneği ile bildirilen eğer sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde iseler bu zorunluluktan muaf tutulmuş oldular.
Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 335 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.12.2017

GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları

Pazar, Mart 26, 2017 22:16 FaceBook ta paylaş
GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları
GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları 4.3/5 (85%) 11 Oy

GSS’lilerin gerek primi kendi cebinden ödeyenler gerekse de devlet tarafından karşılananlar için sağlıktan yararlanma şartları ne şekilde aynı mıdır?
İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.
60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Bu kurallar ile birlikte 6284 sayılı Torba yasa geçmiş dönem prim borçları için sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında sigortalılara kolaylık getirmektedir. 60/g sigortalıları on iki aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiklerinde 30 gün prim ödemesi ve cari dönem 60 günden fazla borcunun da bulunmaması şartıyla geçmiş dönem gss prim borçları sorgulanmadan sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 226 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.01.2018

Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?

Cumartesi, Mart 25, 2017 22:12 FaceBook ta paylaş
Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?
Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor? 4.9/5 (98%) 8 Oy

Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?
6824 sayılı Torba yasa gereği yeni oluşan borca bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren (1/5/2017) tarihinden itibaren oniki ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Dolayısıyla bu on iki aylık süre zarfında yani 30/4/2018 tarihine kadar genel sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde yatırabilirler.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 183 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 10.01.2018

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?

Cuma, Mart 24, 2017 22:10 FaceBook ta paylaş
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu? 4.3/5 (85%) 4 Oy

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
GSS prim borçlarına, maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Diğer taraftan ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının; tekli prim sistemi prim miktarına eşit veya fazla olması halinde (53.33 TL) bu miktar; az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacaktır. Eğer ki borç aslı bu miktarın altında ise asıl borç aynen kalacaktır. Örneğin; 2016 yılında gelir asgari ücretin iki katından fazla olan kişinin gecikme cezası silindikten sonra ödemesi gereken 395 TL’lik borcu 53.33 TL’ye düşmektedir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 66 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 07.01.2018

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?

Perşembe, Mart 23, 2017 22:05 FaceBook ta paylaş
Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Derecelendir

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 42 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 27.12.2017