N Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları - SanalAlemci

N Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları

Çarşamba, Nisan 14, 2010 11:17
N Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları 5/5 (100%) 1 Oy

Nabia: yerden kaynayıp fışkıran

Nabiye: yüksek, yüce

haber veren
Naciye: kurtulmuş, selamete kavuşmuş

Nadan: kaba, dobra

Nağme: güzel uyumlu ses, ezgi

birinin yalandan ve nazlarak söylediği söz
Nadide: az bulunur, görülmemiş

çok değerli, eşsiz
Nadime: pişmanlık duyan

Nadire: az bulunur, seyrek, ender bulunan

Nadiye: bağırıp çağıran

Nafia: bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmalar

yararlı
Nafile: işe yaramaz, boş, faydasız

Nafiye: uzaklaştıran

Nafize: içe işleyen

Nagehan: ansızın , birdenbire

Nahide: venüs gezegeni

ergenlik çağında genç kız
zühre yıldızı
Nahire: ayın ilk günü ya da son gecesi

Nakibe: insan ruhu

akıl
Nakiye: temiz, pak

Nakşıdil: gönül resmi

Nakşidil: gönül resmi, gönül süsü

Nalan: inleyen, feryad eden

Nale: inleme, inilti

Nalezen: inleyen, inildeyen

Name: mektup, aşk mektubu

Namıka: yazan kişi

Namiye: ünlü, şöhretli

Nardan: nar taneleri

gözyaşı damlaları
Nardane: nar tanesi

Nardoğan: daha çok genç kızların oynadığı bir oyun

Nardin: bir çeşit sümbül

Nargül: ateş renginde, kırmızı gül

Narınç: kahverengi

Narin: ince, ince yapılı, kibar

Nariye: ateşle ilgili, cin, peri

isim olarak kullanılmaz
Nasıha: nasihat eden, öğüt veren

Nasıra: imdada yetişen

Nasibe: hisse

Nasiha: çok öğüt veren

Nasiye: alın

Natıka: söz söyleyen, konuşan

Naibe: vekil

Naile: isteğine ulaşmış

ele geçiren, erişen
Nayman: moğolistan’ da yaşayan Türk topluluğu

Naime: bolluk ve mutluluk içinde yaşayan

nazlı büyütülmüş güzel kız
Naire: ateş, alev, sıcaklık

Naz: isteksiz gibi görünen, çekingen davranış

kendini beğendirmek için yapılan cilve, işve
Nazan: cilve yapan, nazlanan, nazenin

kendini beğendirmek için yapılan cilveler
Nazar: bakış, bakma

Nazende: nazlanan

sevgili
Nazenin: cilveli

Nazer: nazar

Nazgül: gül kadar güzel olan, nazlı

Nazıdil: gönül işvesi

Nazıma: tanzim eden düzenleyen

Nazıme: tanzim eden, düzenleyen

sıra sıra, dizi dizi olan şey
Nazlan: kendini beğendir, nazlı ol

Nazlı: naz eden, cilveli, işveli

Nazlı (m): naz yapan

işveli (m), edalı (m)
Nazlı(m): naz yapan; işveli(m), edalı(m)

Nazlıcan: naz eden

cilveli, canlı ve içten
Nazlıgül: naz yapan, kendini ağıra satan

değer verilen sevgili
Nazlıhan: nazlı+han=naz yapan han anlamında

Nazlım: naz etmeyi seven

Nazmiye: vezinli ve kafiyeli sözle, nazımla ilgili

sıralı tertipli
Nazra: bir tek bakış

Nazife: zarif, kibar

temiz
düzenli giyinen
Nazike: zayıf, kibar

Nazile: yukardan aşağıya inen

bir yere konan, bir yerde konaklayan
Nazire: bir şeye benzetmek üzere yapılan şey

Naşide: şair, şiir okuyan ve yazan

Naşire: yayan, dağıtan

Nebahat: onur, şeref, ün

Nebalet: zekilik

büyüklük, ululuk
cömertlik
Nebihe: ünlü, şöhretli

Nebile: zeka sahibi, fazilet sahibi

Nebiye: tanrının buyruklarını insanlara yönelten, onları aydınlatan

Necdet: kahramanlık, yiğitlik

güçlü ve korkusuz
Necla: soylu

çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale, nesil
derin, geniş, iri
Necmiye: yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Necve: çocuk, evlat

Necibe: soyu temiz

Necile: asil kimseden gelme

Neda: ciğ, nem, rutubet

Nedret: az bulunan, seyrek

Nedime: hoş sohbet, kadın

kadın arkadaş
Nefaset: güzel ve enfes olma durumu

Nefis: çok hoş, hoşa giden, beğenilen

Nefise: beğenilen, hoş, güzel

Nehir: ırmak, büyük akarsu

Nehire: gereğinden fazla

Nema: artma, çoğalma

büyüme, uzanma
faiz
Nemutlu: bileşik isim

Nemika: mehtap

Nemir: tatlı su

Nergis: çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki

Nergise: nergis şeklinde yapılmış süs

Nermin: yumuşak, narin, ince

pehlivan, yiğit
Neriman: pehlivan, yiğit

yürekli, bahadır
Nesevi: kadınla ilgili, kadınlık

Nesli: soylu

Nesligül: güllerin soyundan gelen

Neslihan: han soyundan

sevgi ile hükmeden
Neslinur: soyu kutsal ışıktan gelme

Neslişah: şah soyundan gelen

Nesrin: beyaz ve ufak bir çeşit katmerli gül

Nesibe: baba soyundan, tarafından

Nesime: yel, esinti, iyi huy

Neva: ses, ahenk

güç, zenginlik, servet
nasip
Türk müziğinde bir makam
Nevade: torun anlamında

Nevafet: yeni ve çok güzel olan

Neval: talih, kader, kısmet

bağış, ihsan
tanrı vergisi
Nevai: nasiple ilgili

ahenkle ilgili
Nevair: ateşler, alevler

Nevaziş: okşama, gönül alma

Nevbahar: ilkbahar, ilkyaz

Nevbaht: yeni şansı açılmış, şansı açık

Nevbar: genç kız

turfanda çıkan meyve ve çiçek
Nevbare: turfanda yemiş

taze yeşillik
Nevber: turfanda sebze ve erken çıkan herşey

Nevcan: yeni doğmuş

Neveda: yeni, sevimli

Neveser: Türk müziğinde dede efendi’nin bulduğu bileşik bir makam

Nevgece: yeni yeni oluşan gece

Nevgül: yeni açmış gül

Nevhager: ağıtçı

Nevhayat: yeni hayat, yeni yaşam

Nevhiz: yeni yetişen

Nevnihal: taze fidan

Nevra: beyaz çiçek
ışıklı olma, parlaklık

Nevres: yeni yetişen

Nevreste: yeni yetişen, yeni biten

Nevruz: yeni gün

Nevriye: ışıkla ilgili

Nevsale: yeni genç

Nevvare: nurlu aydın

Nevide: müjde

Nevim: ozanın, şairin nevini

Nevin: yeni, yepyeni

Nevinur: türlü, çeşitli ışıklar

Nevir: parlaklık, ışıldama

ağaç çiçeği
Nevzat: yeni doğmuş

Nevzenin: yeni tarz, yeni yöntem

Nevşüküfte: yeni açılmış çiçek

Neylan: isteğe ulaşıldığı an

küçük çağlayan
bir tür kır çiçeği
Neyir: ışıklı, aydınlık, parlak

Neyyire: nurlu, parlak

Nezafet: temizlik, paklık

Nezahat: iç temizliği, paklık

Nezahet: temizlik, paklık

Nezaket: naziklik, zariflik, incelik

Nezihe: temiz, pak

Nezire: adanmış

Neşat: sevinç, neşe

Neşe: sevinç, gönül ferahlığı

Neşe (m): gönül açıklığı (m), sevinc (im)

Neşe(m): gönül açıklığı(m), sevinc(im)

Neşecan: canın neşesi, mutluluğu

Neşegül: neşe, keyif, sevinç

az sarhoşluk, çakırkeyif
Neşenur: ışık saçan neşe, sevinç

Neşever: çok neşeli

Neşterin: ağustos gülü, yaban gülü

Neşve: keyif, neşe

Neşvünema: büyüme, gelişme

Neşide: şiir, manzume

Neşire: yayma, dağıtma

Nihal: İnce ve düzgün vücutlu, fidan gibi

Nilüfer: Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi.

Nuhbe: her şeyin en iyisi

Nur: ışık, parıltı aydınlık, Allah’ın gönderdiği ışık

Nural: kutsal ışık

Nuralem: evrenin nuru, alemi aydınlatan

Nuran: ışıklı, nurlu, aydın

Nuray: ışık saçan

ay ışığı gibi nurlu
Nurbanu: ışık yüzlü hanım

Nurbay: ışık saçan ay

ayın en çok ışık saçtığı dönem
Nurcan: aydınlık insan

ışık canlı, can ışığı
bileşik isim
Nurçin: ışık derleyen

Nurdan: ışıktan yapılmış gibi parlak olan

Nurdanay: nur’ a ait, nurdan yapılmış

Nurdane: nur tanesi

Nurdoğan: bileşik isim

Nurdil: nurlu, ışıklı gönül

Nurefşan: aydınlık veren, ortalığı ışık içinde bırakan

nur ve efşan kelimelerinden birleşik isim
Nurel: nurlu el

Nurfer: ışık veren, aydınlatan, ferahlatan

Nurfidan: taze ve pırıl pırıl genç, zarif hanım

Nurgül: nur+gül

ışıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık
güzelliğiyle ışık saçan
Nurgün: nur+gün

Nurgök: nurlu, aydınlık gökyüzü

Nurhan: aydın hükümdar

bileşik isim
Nurhayat: ışıklı, güzel yaşam

Nurhilal: ışık saçan ay

ayın en çok ışık saçtığı dönem
Nurışık: çok ışıklı

Nurmah: ışıklı ay, ay gibi güzel ve nurlu

Nurmelek: Allah’ ın nurdan yarattığı varlıklar

Allah’ ın emirlerine tam itaat eden varlıklar
halim, selim güzel huylu kimse
Nurnigar: ışıklı, aydınlık, sevgili

Nurol: aydın ol

Nurperi: bir peri kadar göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan

ışıklı peri
Nursabah: aydınlık sabah

Nursaç: ışık saç, aydınlat

Nursal: ışıksal ışıkla ilgili

Nursan: parıltı halinde

Nursay: ışık gibi say, ışık gibi bil anlamında

Nurse: sel gibi ışık

Nursel: ışık seli

Nurseli: ışık seli (yağmuru) anlamında

Nursema: ışıklı, aydınlık gökyüzü

Nursen: nur gibi aydınlık

Nursenin: nurlu, ışıklı, kişi, insan

Nurser: nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan

Nurseren: nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan

Nursev: aydınlığı seven

Nursevil: ışığı sev

Nursevin: bileşik isim

Nurseza: nur+seza=nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında

Nursu: nurlu su

Nursun: nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan

Nursim: aydınlık ve gümüş gibi parlak

Nursima: ışıklı, aydınlık yüz

Nursine: ışıklı, aydınlık

yürek
Nurtane: ışık danesi

Nurtek: nurlu, biricik insan

Nurten: ışık gibi duru tenli anlamında

Nurtop: ışık küresi

Nurver: nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan

Nurveren: nurlu, aydınlık, münevver kafalı insan

Nurinisa: nurlu kadın

Nuriye: ışıklı, ışıktan gelme

Nuriyye: rufai tarikatı şubelerinden biri

Nurzen: nurlu, ışıklı kadın

Nurzer: altın gibi parlak

Nuröz: bileşik isim

Nurşen: ışık gibi şen ve güler yüzlü

şen şakraklığıyla ışık saçan
Nurşin: tatlı, lezzetli

Nutiye: gökyüzündeki en parlak yıldız

Nuşabe: içene ölmezlik sağlayan su, ab-ı hayat

Nuşin: tatlı, lezzetli

içki

Nüceba: asiller, soylular

Nüdema: arkadaşlar

Nüket: nükte, zarif, güzel sözler

Nükhet: güzel ve hoş kokulu

Nükte: ince anlamlı, düşündürücü şaka söz

Nüve: çekirdek

Nüveyt: çekirdekçik

Nüvid: hayırlı haber

müjde
Nüvide: müjde

Nüvit: iyi haber, müjde

Nüvişte: yazılmış şey, mektup

Nüzhet: neşe

ferahlık, sevinç
zevk, keyif, istek, tad
eğlenme
tazelik, canlılık

Bir önceki yazımız olan İstimna (Masturbasyon) Kendi Kendini Tatmin Etmek Günah mıdır ? başlıklı makalemizde Aşırı Mastürbasyonun zararları, Boşalmak el ile tatmin olmak dinimizde günah mı? ve Boşalmak günah mıdır? hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 1.977 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 03.04.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz