N Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

N Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Salı, Mart 23, 2010 12:10
Derecelendir
N - Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Nabi: yüksek, yüce, haber veren

Naci: kurtulmuş, selametle kavuşmuş

Nacil: soyu sopu temiz olan kişi

Nadi: haykıran, seslenen

toplantı
Nadim: pişmanlık duyan

Nadir: ender, az bulunur, seyrek

Naferiz: göbek düşüren

koku saçan
Nafi: yararlı

şifa, hayırlı
gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
Nafih: genizden gelen ses

Nafiz: becerikli, atılgan, delen, içeri işleyen

etkili, sözü geçen
Nahid: venus (zühre) gezegeni

yeni yetişen kız
Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Nahid-nahit: zühre yıldızı

Nahit: venüs gezegeni, zühre

ergen
Nahit (d): venüs, zühre yıldızı

Naki: temiz pak

çok ince, çok temiz, çok güzel, zarif
Nakib: bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili

bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede
Namal: adın duyulsun, ün kazan

Namdar: ünlü, şöhretli

Namık: yazar, yazan kişi

Namus: kanun, nizam

ar, edep, haya, ırz
temizlik, doğruluk
Allah’ a yakın olan büyük melek
Namver: adlı, ünlü

Nami: tanınmış, ünlü şöhretli

Namzet: ay

Nart: cesur, kahraman

Nasıf: ekmek

Nasıh: nasihat eden, öğüt veren

Nasır: yardımcı, yardım eden

Nasr: yardım

üstünlük
kur’an-ı kerim’ in 110. suresi
Nasreddin: yardımcı, imdada yetişen

dine yardımcı olan
Nasrettin: dine yardımı dokunan

Nasruddin: dine yardımı dokunan

dilimizde “nasreddin” şeklinde kullanılır
Nasrullah: Allah’ ın yardımcısı

Nasuh: öğüt veren

temiz
Nasuhi: bozulmaz biçimde tövbe eden

tövbekar
Nasib: pay, hisse

birinin elde ettiği şey
Allah’ ın kısmet ettiği şey
Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Nasih: çok öğüt veren

Nasip: hisse

Nasir: yayan, saçan

Natık: düşünen

bildiren, bildirici
söyleyen, konuşan
Natuk: iyi söz söyleyen

Naib: vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, şeriata göre hükmeden hakim

nöbet bekleyen, nöbetle gelen
Nayır: dost, arkadaş

Nail: ele geçiren, erişen, muradına eren

Naim: uyuyan, uykuda olan

bolluk ve mutluluk içinde yaşayan
Naima: özel isim

Naip: vekil

Nazım: tanzim eden, düzenleyen

manzume yazan
Nazır: bakan, gözeten

vekil
Nazmi: vezinli, kafiyeli sözle ilgili

düzenli
sıralı, tertipli
Nazret: tazelik

bakma, bakış
idare, reislik
nazırlık
Nazif: temiz

zarif
düzenli giyinen, temiz, pak
Nazik: zayıf, kibar

Nazil: yukardan aşağıya inen

bir yere konan, bir yerde konaklayan
Nazir: bir şeye benzetmek üzere yapılan şey

Naşid: şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan

Naşir: yayan, dağıtan

Naşit: şiir yazan, okuyan

Naşit (d): şiir söyleyen, şiir okuyan

Neba: haber

Nebahattin: dinin şanı ve şerefi

Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Nebi: peygamber, tanrı’nın buyruklarını kullara ileten

Nebih: ünlü, şöhretli

Nebil: zeka sahibi

Necabet: asalet

Necaettin: dine girip hidayete eren, kurtulan

Necah: isteğine ulaşma

kurtulma
ihtiyaçlarını temin edebilmek
Necat: kurtuluş, selamet

Necati: kurtuluşa ermek

Necaip: onurlu, soylu kişi

Neccar: dülger, marangoz

Necef: yüksek tümsek

Necmettin: din’ in yıldızı

Necmi: yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait

Necib: soyu sopu temiz pak olan kimse

asilzade, kıymetli, üstün
güzel ahlak sahibi
Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır
Necid: yüksek yayla

arabistan’ ın sahil ovasına ve çukur sahaya zıt olan yüksek kısım
Necil: asil kimseden gelme

Necip: soyu temiz, cömert

Neciy: sırdaş

Neciyullah: Allah’ ın kurtuluş verdiği kişi

hz. peygamberin isimlerinden
Nedve: görüşme, konuşma

Nedim: yakın dost, samimi arkadaş

tatlı, güzel konuşan
Nefer: bir adam, tek kişi

Nefi: fayda veren

Nehar: gündüz anlamındadır

Nehib: dehşet, korku

yağmacı, çapulcu
Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Nehip: korku salan

Nejad: soy, nesil

Nejat: soy, nesil

doğa, yaradılış
Nemrud: babil’ in kurucusu olduğu sanılan hükümdar

isim olarak kullanılmaz
Neptün: güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen

Nermi: yumuşaklık

Nerim: pehlivan, yiğit

Nesefi: yapı ustası

Nesib: soylu, soyu temiz baba

Nesif: iki kişi arasında olan sır

Nesil: aynı çağda, aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak

Nesim: iyi, yumuşak huylu

hoşa giden hafif rüzgar
Nesip: baba soyundan, tarafından

Nevaz: okşayan, okşayıcı

Nevci: makam, ahenk ve nasip ile ilgili ali şakir’ in lakabı

Nevcivan: delikanlı, genç

Nevfel: deniz

sahabe isimlerindendir
Nevred: gezen, dolaşan, yol alan

Nevreddin: dinin ışığı, aydınlığı

Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Nevrettin: dinin ışığı

Nevri: ışıltıyla ilgili

Nevsal: yeni sene

Nevid: yeni, yepyeni

hareket halinde titreyici
Nevit: sevinçli haber, müjde

Nevzad: yeni doğmuş

yeni doğan Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır
Nevzar: yeni ağlayış, ağlaması güzel olan

Nevzat (d): yeni doğmuş çocuk

Nevşah: yeni dal

yeni bilmiş geyik boynuzu
Neyyir: nurlu, parlak

Neyzen: ney çalan

Nezih: temiz, pak, seçkin

Nezihi: temizlikle, saflıkla ilgili

Nezir: adamak anlamında

kendini tanrıya ve ibadete adayan
Nezzam: nizam veren, düzenleyen

Neşet: meydana gelme, yetişme

çıkma, mezun olma
Neşid: manzum şiir

atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra

Nogay: 1280-1299 yılları arasında tuna ve dobrca tarlalarının başı olarak saltanat süren, hulagu han’ ca öldürülen kişi, nogay han

Noyan: baş komutan, bey

Nuh: üçüncü peygamber

eski metinlerde rahat anlamında
Nuhayle: irak’ ta, kufe’ ye yakın bir mevki

Nuhcan: nuh peygamber

Nuhi: nuh’ a ait, nuh ile ilgili

pek eski
Numan: kan

gelincik
Nuralp: nurlu, yiğit

Nurani: ışıklı, ışık saçan

saygı uyandıran, nurlu
Nuratay: nurlu, yiğit

Nurbaki: sürekli aydınlık olan, nurlu sabah

Nurcivan: parlak, neşeli, genç

mert, gözüpek, genç
Nurdağ: nurdağı, nurdan dağ

Nureddin: dinin nuru, ışığı

Nurer: nurlu insan

Nurersin: nurlu insan

Nurettin: dinin ışığı, aydınlığı

Nurettin (nureddin): aydınlatın, dinin getirdiği nur

Nurkan: aydınlık, temiz soydan gelen

Nurkut: aydınlık sal, ışık ver

Nurtaç: nurlu taç taşıyan

Nurtan: ışıklı tan

Nurtekin: aydın ve güvenilir, emin

Nurullah: tanrının ruhu

Nuri: ışıklı, ışıktan gelen

Nurihak: Allah’ ın ışığı

Nurzat: nurlu, aydınlık kişi

Nurşah: parlak hükümdar

Nurşat: nura boğulmuş

Nusret: tanrı yardımı

Nusret (d): tanrı yardımı

Nusrettin: dinin üstünlüğü

Nutki: söz, lakırdı, konuşma

nutuk, söylev, söyleyen
Nuyan: asilzade

Nuşat: içkiden sarhoş olmuş, mest olmuş

Nuşirevan: iran’ da 531-579 yılları arasında hükümdarlık etmiş ve doğruluğuyla şöhret bulmuş olan sasani şahı, “adil” lakabıyla anılır

Alfabetik Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alfabetik Kız Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 2.534 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.08.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yapılmış “N Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. SanalAlemci » Blog Archive » Alfabetik Erkek Çocuk İsimleri Ve Anlamları: Diyor ki:

    Mayıs 23rd, 2011 at 13:07

    [...] B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Alfabetik Olarak Kız Çocuk Bebek İsimleri Ve Anlamları:I Harfi ile [...]

Yorum Yapabilirsiniz