Esmaü’l Hüsna-Allah (c.c) - SanalAlemci

Esmaü’l Hüsna-Allah (c.c)

Pazar, Mayıs 30, 2010 17:58
Esmaü’l Hüsna-Allah (c.c)
Esmaü’l Hüsna-Allah (c.c) 4.7/5 (94%) 20 Oy

ALLAH

Allah : O’nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin.” (Araf,180)

Kur’an’daki Esma’ül Hüsna’dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.” (5)

Esmâ’ül Hüsna’nın bütün anlamını içinde toplar. Yüce Yaratıcı’nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden el-Esmau’l-hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle “Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah’ın adlarındandır deriz. ” Ama Allah, Rahman’ın adlarındandır” demeyiz. (1)

Allah isimi Kur’an’da 2697 yerde geçmektedir. (2)

Allah’ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O’nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah’dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir: İlâhî hitapta yer alan “Biz, şehadet ettik, yarattık.” gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah’ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah’ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem’e öğretilen de isimlerin en güzelleridir.En güzel isimler Allah’a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O’na o isimlerle dua ediniz, O’nu onlarla çağırınız veya O’nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Ve O’nun isimlerinde yamukluk edenleri terk ediniz. (4)

Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da.

Tenbih : Kul, Allah’a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü O’ndan başkasını görmemeli, O’ndan başkasına iltifat eylememeli, O’ndan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı, O’ndan başkasından korkmamalıdır. (2)

İhlasla “Yâ Allah” diye bir müslüman bu isme devam etse, duası kabul olunur. Şeytanın şerrinden emin olur. Mutluluğa erişir. Duası kabul olur. Rızkı genişler ve Allah’ın izniyle şifa bulur. (2)

Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
2) Yüce Allah’ (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
3) Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Mütercim M.Ferşat, Ferşat Yayınları, 2005
4) Elmalı Tefsiri, Araf Suresi, 180
5) Buhârî, Daavât 68

ALLAH(c.c) 99 İSMİ  SIR VE  FAZİLETLERİ

Bir önceki yazımız olan Secdede iken ayaklar yukarı kalkarsa namaz bozulur mu? başlıklı makalemizde Namaz kılarken alnın yere değmesi farz mıdır, Namaz kılarken ayak yukarı kalkarsa namaz kabul olurmu ve Namaz kılarken burnumuzun yere değmesi farz mıdır hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 8.411 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 08.12.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

8 Yorum Yapılmış “Esmaü’l Hüsna-Allah (c.c)”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
 1. SanalAlemci » Blog Archive » Borçlardan Kurtulmak İçin En Etkili Dualar ! Diyor ki:

  Nisan 6th, 2011 at 13:00

  [...] istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ [...]

 2. SanalAlemci » Blog Archive » Allah (C.C) 99 İsmi Sır ve Faziletleri… Diyor ki:

  Nisan 15th, 2011 at 08:01

  [...] 1-ALLÂH: [...]

 3. SanalAlemci » Blog Archive » Allah (c.c) 99 İsmi ve Kısaca Anlamları.. Diyor ki:

  Temmuz 9th, 2011 at 13:46

  [...] 1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran 3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek 4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan 7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren 8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan 9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan 10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran 11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi 12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan 13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan 14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren 15-GAFFAR C.C. Çok affeden 16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren 18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran 19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan 20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen 21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan 22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten 23-HAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden 24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten 25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren 26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan 27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören 29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez 31-LATİF Lutfu keremi bol olan 32-HABİR Her şeyden haberdar olan 33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen 35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan 36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden 40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren 41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören 42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi 43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan 44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü 45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren 46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan 47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan 48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven 49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten 51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören 52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit 53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan 55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen 56-VELİY Müminlerin dostu olan 57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan 58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen 59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan 60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 61-MUHYİ Canlılara hayat veren 62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan 65-VACİD C.C. İstediğini bulan 66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi 67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan 68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil 69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan 70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten 71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren 72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan 73-EVVEL Herşeyden önce olan 74-AHİR Herşeyden sonra olan 75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen 76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan 78-MÜTEALİ Ali, büyük 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden 81-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran 82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden 83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen 84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır 85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi 86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun 87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan 88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan 90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan 91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan 92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan 93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri 94-HADİ Kullarına hidayet veren 95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen 96-BAKİ Varlığının sonu olmayan 97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi 98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden [...]

 4. Ehl-i Sünneti Müdafaa Diyor ki:

  Ağustos 6th, 2011 at 19:37

  [...] 1-ALLÂH: [...]

 5. SanalAlemci » Blog Archive » 40 Esma-i İdrisiyye Şerhi İsim ve Havassları Diyor ki:

  Ekim 12th, 2011 at 07:09

  [...] MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ» Esmai llâhiyeyi Zâti’yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» [...]

 6. ALLAH’ın (c.c.) 99 İsmi Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri - SanalAlemci Diyor ki:

  Nisan 4th, 2013 at 18:23

  [...] Allah’ın (c.c.) Doksan Dokuz İsmi, Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri:1.Allah (Hüve’l-lahi’llezi lâ-ilâhe illâ Hu. 66) 2. er- Rahmân (Herkese acıyan, merhametli. 298) [...]

 7. Namaz.SanalAlemci.Com » HUVALLAHULLEZİ Arapça Türkçe Yazılışı Okunuşu ve Anlamı (Sesli Dinle İndir) Diyor ki:

  Eylül 24th, 2013 at 13:16

  [...] gözetip koruyandır, üstündür, istedigini zorla yaptiran, büyüklükte esi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara [...]

Yorum Yapabilirsiniz