Araç Tescil İşlemleri - SanalAlemci

SanalAlemci ‘Araç Tescil İşlemleri’ Kategorisi

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Salı, Nisan 26, 2011 13:07 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER 5/5 (100%) 1 Oy

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nden aracın bulunduğuna dair belge

2. Dilekçe

3. Karayolları Muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

Kaynak; trafik.gov.tr

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ (Tüm Konular İçin Tıklayınız)

Toplam Okunma: 149 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 29.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Araç Tescil İşlemleri

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

Salı, Nisan 26, 2011 13:05 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

5. Gayri Ticari’ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

Kaynak; trafik.gov.tr

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ (Tüm Konular İçin Tıklayınız)

Toplam Okunma: 122 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 04.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Araç Tescil İşlemleri

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

Salı, Nisan 26, 2011 13:03 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,

2. Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali

sorumluluk sigortası,

3. Harç makbuzu,

4. Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),

5. İthal araçlar için garanti belgesi,

6. İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.”

Kaynak; trafik.gov.tr

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ (Tüm Konular İçin Tıklayınız)

Toplam Okunma: 116 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 25.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Araç Tescil İşlemleri

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Salı, Nisan 26, 2011 13:00 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.

1. Dilekçe

2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3. ÖTV Ödeme Belgesi aslı

4. Harç makbuzu

5. Aracın faturası – Trafik Şahadetnamesi – Noter satış senedi

Kaynak; trafik.gov.tr

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ (Tüm Konular İçin Tıklayınız)

Toplam Okunma: 182 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 13.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Araç Tescil İşlemleri

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Salı, Nisan 26, 2011 12:58 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Derecelendir

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının
yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar
belirtilen güzergah dışına çıkamaz

1. Dilekçe

2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3. Aracın satın alındığı belge

4. Harç makbuzu

Kaynak; trafik.gov.tr

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ (Tüm Konular İçin Tıklayınız)

Toplam Okunma: 98 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 28.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Araç Tescil İşlemleri