ONLİNE SORGULAMALAR - SanalAlemci

SanalAlemci ‘ONLİNE SORGULAMALAR’ Kategorisi

GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları

Pazar, Mart 26, 2017 22:16 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları
GSS Primleri ve sağlıktan yararlanma şartları 3.9/5 (77%) 15 Oy

GSS’lilerin gerek primi kendi cebinden ödeyenler gerekse de devlet tarafından karşılananlar için sağlıktan yararlanma şartları ne şekilde aynı mıdır?
İki grup arasından bu farklılık göstermektedir.
60/c-1 (eski yeşilkartlılar) sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu kapsamda sigortalı olunduğu andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.
60/g kapsamındaki primini kendi cebinden ödeyen kişiler için ise 2 temel kural bulunmaktadır; bu kişilerin 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Bu kurallar ile birlikte 6284 sayılı Torba yasa geçmiş dönem prim borçları için sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında sigortalılara kolaylık getirmektedir. 60/g sigortalıları on iki aylık süre içerisinde sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiklerinde 30 gün prim ödemesi ve cari dönem 60 günden fazla borcunun da bulunmaması şartıyla geçmiş dönem gss prim borçları sorgulanmadan sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 318 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 16.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?

Cumartesi, Mart 25, 2017 22:12 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?
Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor? 3.9/5 (79%) 14 Oy

Güncellenen borcu sigortalı nasıl ödeyecek? Peşin mi yatırması gerekiyor?
6824 sayılı Torba yasa gereği yeni oluşan borca bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren (1/5/2017) tarihinden itibaren oniki ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Dolayısıyla bu on iki aylık süre zarfında yani 30/4/2018 tarihine kadar genel sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde yatırabilirler.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 290 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 10.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?

Cuma, Mart 24, 2017 22:10 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu? 4.3/5 (85%) 4 Oy

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
GSS prim borçlarına, maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Diğer taraftan ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının; tekli prim sistemi prim miktarına eşit veya fazla olması halinde (53.33 TL) bu miktar; az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacaktır. Eğer ki borç aslı bu miktarın altında ise asıl borç aynen kalacaktır. Örneğin; 2016 yılında gelir asgari ücretin iki katından fazla olan kişinin gecikme cezası silindikten sonra ödemesi gereken 395 TL’lik borcu 53.33 TL’ye düşmektedir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 161 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?

Perşembe, Mart 23, 2017 22:05 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Derecelendir

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 108 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 05.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Gelir testi işlemi nedir? Kimler gelir testi yaptırmaktadır? Gelir testi için bir süre var mı?

Çarşamba, Mart 22, 2017 21:53 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Gelir testi işlemi nedir? Kimler gelir testi yaptırmaktadır? Gelir testi için bir süre var mı?
Derecelendir

Gelir testi işlemi nedir, kimler yaptırmaktadır? Torba yasada gelir testi işlemlerine ilişkin herhangi bir değişiklik var mı?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
6824 sayılı Torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kapsamdaki kişiler gelirinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Gelir testi için bir süre var mı?
Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 146 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 20.02.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar