ONLİNE SORGULAMALAR - SanalAlemci

SanalAlemci ‘ONLİNE SORGULAMALAR’ Kategorisi

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?

Cuma, Mart 24, 2017 22:10 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu? 4.3/5 (85%) 4 Oy

6824 sayılı Torba yasa birikmiş prim borçlarına indirim getiriyor mu?
GSS prim borçlarına, maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Diğer taraftan ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının; tekli prim sistemi prim miktarına eşit veya fazla olması halinde (53.33 TL) bu miktar; az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacaktır. Eğer ki borç aslı bu miktarın altında ise asıl borç aynen kalacaktır. Örneğin; 2016 yılında gelir asgari ücretin iki katından fazla olan kişinin gecikme cezası silindikten sonra ödemesi gereken 395 TL’lik borcu 53.33 TL’ye düşmektedir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 135 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 09.09.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?

Perşembe, Mart 23, 2017 22:05 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Derecelendir

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine gidebilir mi?
Bu kapsamdaki sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 92 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.09.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Gelir testi işlemi nedir? Kimler gelir testi yaptırmaktadır? Gelir testi için bir süre var mı?

Çarşamba, Mart 22, 2017 21:53 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Gelir testi işlemi nedir? Kimler gelir testi yaptırmaktadır? Gelir testi için bir süre var mı?
Derecelendir

Gelir testi işlemi nedir, kimler yaptırmaktadır? Torba yasada gelir testi işlemlerine ilişkin herhangi bir değişiklik var mı?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
6824 sayılı Torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. Bu kapsamdaki kişiler gelirinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Gelir testi için bir süre var mı?
Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle GSS kapsamında resen tescil ettiğimiz kişilere durumlarını belirten bir tebligat gönderilmektedir. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu SYDV’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 129 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 16.09.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

GSS hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?

Salı, Mart 21, 2017 21:50 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
GSS hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?
GSS hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır? 5/5 (100%) 2 Oy

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır.
Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.
Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 183 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.09.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kavramı neyi ifade etmektedir?

Pazartesi, Mart 20, 2017 21:38 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kavramı neyi ifade etmektedir?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kavramı neyi ifade etmektedir? 4.7/5 (93%) 3 Oy

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.
Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.
Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.
Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.
Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.
Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/

Toplam Okunma: 69 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.09.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: SSK-SGK Sorgulamalar