Soru-Cevap - SanalAlemci

SanalAlemci ‘Soru-Cevap’ Kategorisi

Mehr(Mehir-Mihir) Nedir? Mehr Hakkında

Cuma, Nisan 9, 2010 13:05 2 Yorum
Derecelendir

Mehr  nedir?

Sual: Mehr nedir? Dinimizde mehrin önemi nedir?
CEVAP
Mehr, erkeğin evlenirken kıza vermesi gereken altın, mal veya bir menfaattir. İstanbul’da genel olarak 11 Reşat altını mehir olarak verilir. Mehrin altın olması şart değildir. Herhangi bir mal [ev, apartman, bağ, araba, fabrika] veya bir menfaat de olabilir. Dul kadınla evlenen de mehr verir.

Mehr söylenmeden yapılan nikah da sahihtir. Fakat evlendikten sonra da erkeğin hanımına Mehr-i misil vermesi gerekir.

Bir kız veya kadın evlenirken, (Benim nikahım mehirsiz olsun) diyemez. Bir mehirde anlaşılır. Bu mehir kadının hakkı olduktan sonra, henüz almadan da kocasına bağışlayabilir. Bağışlaması ise çok sevaptır.

Hanım, mehrimi helal ettim dedikten sonra, haram olsun demesi ile haram olmaz, hediyesini geri isteyemez.

Düğünden önce, kıza verilen takılar, nikahta mehirden söz edilmemişse, mehr yerine geçer. Erkek, nişan için gönderdiğim şeyler mehr idi dese, kadın ise, hediye idi dese, yenilen şeyler hediye olur. Başka şeyler, mehr olur.

Mehr
iki kısımdır. Mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel. Her iki mehr, nikahta bildirilmedi ise, Mehr-i misil verilmesi gerekir. Kadının baba tarafından akrabasına verilen kadar verir.

Mehr-i muaccel:
Acele verilmesi gereken mehr demektir. Bir bilezik, bir küpe, bir buzdolabı vesaire olabilir. Nikah yapılınca, verilmesi vacip olur. Zifaftan veya halvetten önce verilir. Mehr-i muacceli geciktirmek caiz değildir. Hanım ayrılmaya sebep olan bir şey yaparsa, mesela mürted olursa, hürmet-i müsahere’ye sebep olursa, mehr-i muaccel verilmez. Erkek boşarsa veya ayrılığa sebep olanı yaparsa, yarısı verilir.

Önce kıza takılan takılardan hangisinin mehri muaccel olduğu bilinmeli. Nikah kıyılırken o zaman (malum olan) denilir. Bilinmiyorsa, malum olan demek yanlış olur. En uygunu ise, mehri müeccel gibi muaccel de tespit edilip, şu kadar mehri muaccel ve şu kadar mehri müeccel ile denmelidir. Taraflar, mehri muacceli tespit ettikleri halde söylemek istemezlerse o zaman, (aralarında malum olan mehri muaccel ile) ifadesi kullanılır. İleride boşanma vaki olunca takılan takıların hangisi emanet, hangisi hediye, hangisi mehri muaccel olduğu bilinmeli, herhangi bir uyuşmazlığa sebep olmamalı.

Mehr-i müeccel:
Hemen verilmeyip daha sonra verilmesi gereken mehr demektir. Halvet olmuşsa veya ikisinden biri ölmüşse, mehr-i müeccelin verilmesi vacip olur. Hanımının istediği zamanda verilir. Eğer istemedi ise, ikisinden biri ölünce, verilmesi vaciptir. Hanım ölünce, kocası, hanımının vârislerine verir. Kocası ölünce, mirasından hanımına verilir. Mehrin başlık parası ile ilgisi yoktur. Başlık parası almak haramdır.

Boşanma halinde, zifaf veya halvet olmuşsa, müeccel mehrin tamamı, olmamışsa yarısı verilir. Bir âyet-i kerime meali:
(El dokunmadan boşadığınız kadınlara, mehrin yarısını verin!) [Bekara 237]

Nikah kıyılırken mehr söylenip de, ne kadarı muaccel olduğu bildirilmedi ise, âdete ve hanımının emsaline göre, söylenilenin bir miktarı muaccel olur. Nikah kıyılırken, mehr-i müeccelin belli bir tarihte ödenmesini şart etmek caizdir. Boşanma halinde, mehrin ödeme tarihi beklenir. Ödeme tarihi belli değilse, boşarken hemen ödenir. (Fetava-yı Hindiyye)

İslamiyet’te mehr parası, evlenmek için değildir. Evliliğin düzenli, mutlu olarak devam etmesi, kadının hak ve hürriyetlerinin korunması, din cahili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Mehr parasını vermek ve çocukların nafaka paralarını her ay ödemek korkusundan, erkek, hanımını boşayamaz. Bu korkunun olmadığı yerlerde, mahkemeler boşanma davaları ile dolup taşar. Bunun için, evlenecek kızın, İslam’ın güzel ahlakını ve kadına verdiği kıymeti bilen ve bunlara önem veren erkekten az miktarda, böyle olmayandan ise, fazla miktarda mehr istemesi efdaldir.

Mehr parası, kadın için bir sigorta sayılır. Erkeğin zor ödeyeceği veya hiç veremeyeceği bir mehr ile evlenen kadını, erkek boşayamaz. Boşarsa, maddi hayatı felce uğrar. Mehr vermek korkusu, erkeğin iyi geçinmesine de sebep olur. Şayet erkek, mehr parasını verir de, hanımından ayrılırsa, hanımın kimsesi de yoksa, bu mehr parası ile geçinme imkanı bulabilir. İmkanı olan erkeğin, saliha kız veya kadına çok mehr vermesi iyi olur. Habeş imparatoru Necaşi, Ümm-i Habibe validemiz ile Peygamber efendimizin nikahlarını kıyınca, mehr olarak yaklaşık 2 kilo altın vermişti. (Nesai)

Mehr biçilmeden yapılan nikah da sahihtir. Ama daha sonra mehr-i misil vermek gerekir. Mehrin çoğunun bir sınırı yoktur. Fakat en azı, 5 gram altındır.

Boşadığı kadına mehrini ödememek kul hakkıdır. Ödemezse, ahirette azabı çok şiddetlidir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Kadınlara mehrlerini gönül rızası ile verin; kendi arzuları ile mehrin bir kısmını size hediye ederlerse, onu da afiyetle yersiniz.) [Nisa 4]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Mehr vermemek niyeti ile evlenen, kıyamette hırsızlarla haşrolur.) [R.Nasıhin]
(Hanımını bırakıp mehrini vermemek haramdır.) [Hakim]

(Mehr olarak, bir yüzük olsa da verin!)
[Müslim]
(Mehr parası hayırlı maldır.) [Deylemi]

(En iyi mehr kolay ödenendir. Mehirde kolaylık gösterin. Çok mehr istemek düşmanlığa sebeptir.)
[Abdürrezzak]

Karı koca arasında olan meşru halvet, yabancı kadın ile olan haram halvet gibi değildir. Yanlarında hissen veya şeran yahut tabiaten cinsi münasebete mani bir sebep bulunursa, meşru halvet olmaz. İkisinden birinin hasta olması, ihramlı olması, farz namazda, Ramazan orucunda olması, kadının hayız veya nifas halinde olması, yanlarında akıllı [7 yaşında] bir çocuk bulunması bu halvete mani olur. Fakat akıl baliğ olmayan bir çocuk, haram olan halvete mani olamaz. (Mezahib-i erbea)

Bir kız ile bir erkek nikahlanıp, sonra boşanırlarsa, böyle meşru bir halvet de olmamışsa, mehrin yarısını verir. Halvet olmuşsa mehrin tamamını verir.

Zifafa girmeyen ve halvet de olmayan kız, bir kere boşanınca, bain [kesin boşanmış] olur. Erkeğin buna hemen yarım mehir vermesi lazım olur ve iddet beklemez. Boşandığı gün bile, başkası ile evlenebilir.

Mehirsiz nikâh
Sual:
Mehirsiz kıyılan nikâh sahih olur mu?
CEVAP
Nikâh sahih olur. Daha sonra da anlaşabilirler. Anlaşamayıp erkek mehir vermezse, mehr-i misil vermesi vacib olur. Yani kadının baba tarafından akrabasına verilen miktar kadar verir. Hiç vermezse kul hakkı olur.

Sual: Evlenirken, hanımımın kapalı ve namaz kılan birisi olmasını istedim. Açık bir kıza teklif ettim. Kabul etti ve evlendik. Sonra açılıp saçıldı. Namazı bıraktı. Müslümanlığı kabul etmiyorum dedi. Beni bırakıp gitti. Yani boşandık. Mehr borcumu vermem gerekiyor mu?
CEVAP
Vermek gerekmez. Çünkü kadının mürted olması veya hürmet-i müsahereye kasten sebep olması gibi, kadının sebep olduğu ayrılmalarda, mehri vermek gerekmez. Verilmişse, erkek hepsini geri alır.

Düğünde verilenler
Sual:
Düğünden önce kız tarafı altın lira ve bilezik istiyor. Nikâh yapılırken mehir konuşulmazsa, mehir yerine geçer mi?
CEVAP
Evet, geçer.

Dul kadına mehir verilir
Sual:
Dul kadınla evlenen de mehir verir mi?
CEVAP
Evet, verir.

Konu Alıntıdır

Mehirle İlgili Hadisler

———————-

Toplam Okunma: 702 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 14.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Soru-Cevap

İnşâAllah Demek Ne Demektir? İnşâAllah Demenin Anlamı ve Fazileti

Salı, Nisan 6, 2010 15:18 8 Yorum
İnşâAllah Demek Ne Demektir? İnşâAllah Demenin Anlamı ve Fazileti
İnşâAllah Demek Ne Demektir? İnşâAllah Demenin Anlamı ve Fazileti 4.3/5 (86%) 106 Oy
İnşâAllah Demek Ne Demektir – İnşâAllah Arapça ve Türkçe Doğru Olarak Nasıl Yazılır ve Okunur – İnşâAllah Demenin Anlamı ve Fazileti;


Büyük çoğunluk genelde ; ”İnşâAllah” yerine; ”inşallah” ya da ”işallah” der ve öyle yazar.İnşallah kelimesinin yazılışı ve söylenişi doğrumu peki ? Doğru yazılış ve söyleniş hangisi ?

İnşâAllah demek ne demektir? İnşâAllah demenin manası Arapça ve Türkçe olarak yazılışı okunuşu ve fazileti;

إن شاء الله

İNŞÂALLAH

Ben olacak veyahut olmayacağı konusunda birşey söyliyemem
ALLAH ın izniyle olursa olur demektir
ve o izin vermezse benim yapabileceğim birşey yok demektir
ve karşısındaki kişiye söz vermeden
o olayın gerçekleşebilmesi için
yüce ALLAH tan izin istemektir.

Not: MÂŞAALLAH ve İNŞÂALLAH kelimeleri
doğru olarak;
iki (a) harfiyle yazılır ve söylenir.

Hasan Beyan

KEHF suresi 23.Ayet;

İllâ en yeşâAllâhu vezkur Rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni Rabbî li akrabe min hâzâ reşedâ(reşeden).

إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Rabbimin beni (Allah’a) bundan daha yakın (daha üstün) bir irşad seviyesine ulaştırmasını umarım.”

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ’nın bir evvelki âyet-i kerimede geçen (Kehf-23) “Bir şey hakkında, “Ben bunu mutlaka yarın yapacağım.” deme sözünün arkasından burada “Ancak (inşâAllah) Allah’ın dilemesiyle yapacağım de.” buyrulmaktadır.

MâşaAllah ne demektir? MâşaAllah  Arapça ve Türkçe nasıl yazılır, anlamı nedir? (Tıklayınız)

“İnşallahla, Maşallahla olmaz” gibi sözler kullanmak kişiyi küfre düşürür mü? (Tıklayınız)

Toplam Okunma: 7.030 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 16.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Soru-Cevap

MâşâAllah ne Demektir ? Maşallah Nasıl Yazılır ? MâşâAllah Anlamı

Salı, Nisan 6, 2010 15:02 4 Yorum
MâşâAllah ne Demektir ? Maşallah Nasıl Yazılır ? MâşâAllah Anlamı
MâşâAllah ne Demektir ? Maşallah Nasıl Yazılır ? MâşâAllah Anlamı 4.6/5 (92%) 74 Oy

MâşâAllah manası-MâşâAllah ne Demektir ? Maşallah (MâşâAllah) Nasıl Yazılır ? MâşâAllah Anlamı ve Doğru Yazılışı ve söylenişi ;

MâşâAllah kelimesinin Arapça ve Türkçe olarak yazılışı ve anlamı;

MÂŞÂALLAH Arapça Yazılışı;

Maşallah nasıl yazılır -MâşâAllah yazısı resim
ALLAH merhamet etsin, korusun, affetsin demektir.
ALLAH ın merhamet etmesini, affetmesini
istediğimiz şeyler ve kişiler için.
Veyahut herhangi bir, güzel yada çirkin birşeyi ve insanı görüp
dikkatli baktığınızda MÂŞÂALLAH denmelidir
Çünkü insan gözünün nazarı gerçekte vardır
bu sebepleki bu bilmeyerekte olsa
karşımızdaki canlıya (veya mala) bir kötülük gelmemesi için
MÂŞÂALLAH (ALLAH merhamet etsin,korusun) denmelidir.

Not: MÂŞÂALLAH ve İNŞÂALLAH kelimeleri
doğru olarak;
iki (a) harfiyle yazılır ve söylenir.

Hasan Beyan

İnşâAllah Demek Ne Demektir ve nasıl yazılır okunur? İnşâAllah Demenin Anlamı ve Fazileti (Tıklayınız)

“İnşallahla, Maşallahla olmaz” gibi sözler kullanmak kişiyi küfre düşürür mü? (Tıklayınız)

Toplam Okunma: 11.342 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 21.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: Soru-Cevap

Lâ ilâhe illallah,Ne Demektir ? Kelıme-i Tevhidinin anlamı

Cumartesi, Kasım 21, 2009 14:25 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Lâ ilâhe illallah,Ne Demektir ? Kelıme-i Tevhidinin anlamı 4.8/5 (96%) 5 Oy

La İlahe İllallah

Lâ ilâhe illallah, Kelıme-i Tevhidinin anlamı; ‘’Allah’tan başka tapılacak kimse yoktur’’ anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah demeyen (dil ile ikrar kalp ile tasdik etmeyen) kimse Müslüman olamaz. Lâ ilâhe illallah kelimei tevhidini Muhammedün Rasulüllah kelimesi tamamlar. İkisi beraberdir. Hz Muhammed allahın kulu ve rasulüdür, (elçisidir) anlamındadır.

Kelime-i Tevhîd kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelimei Tevhîd ile Allah’ı zikir ve Allahı zikir ile de kalplerin huzur ve rahatı hakkında birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

Allah-u Teala buyuruyor: LA İLAHE İLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi benim azabımdan emin olur.

Allah’ı çokca zikreden erkekler ve Allah’ı çokca zikreden kadınlar; Allah bunlar için bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır.’ (Ahzab Suresi – 35)

‘Dikkat edin, Kalpler ancak Allah’zikretmekle tatmin olur’ (Rad suresi 28)

Müslümanın her fırsatta söylemesi gereken Kelime-i tevhidin fazileti, sevabı bereketi çoktur. Yine Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]

Allah katında amellerin en kıymetlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir.

Allah’ı zikretmenin en faziletlisi ‘Lâ ilâhe illallah’ demektir.

‘Lâ ilâhe illallah demek doksan dokuz belayı önler, bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır.

‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın. ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur.

‘Lâ ilâhe illallah’‘ diyen kimse bela ve sıkıntılarından kurtulur.

‘Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak – içinden gelerek) Lâ ilâhe ilallah diyen kimsedir.

‘Benim ve diğer Peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime, ‘Lâ ilâhe illallah’ sözüdür.
La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberani]

(Günde yüz defa La ilahe illAllah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]

‘ Cenabı-ı Hak (C.C.) şöyle buyuruyor: İzzetim, Celalim ve Rahmetim hakkı için ‘Lâ ilâhe illalah’ Diyen kimseyi ateşe koymayacağım.’

‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır.’

‘Lâ ilâhe illallah’ kelimesi cennetin anahtarıdır.

‘Lâ ilâhe illallah’ diyen kimse sözünde sadık ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahları affedilir.

Ölüm halindeki kimseye ‘Lâ ilâhe illallah’ söylemesini tavsiye ediniz ve onları Cennetle müjdeleyiniz. Şeytanın insana en yakın olduğu vakit bu andır.

Ağır hastayı ‘Lâ ilâhe illallah’ demeye zorlamayın, sadece telkin edin.

Son sözü ‘Lâ ilâhe illallah’ olan kimse, ruhunu kolay teslim eder ve ‘Lâ ilâhe illallah’‘ kelimesi kıyamet günü onun karşısına bir nur olarak gelir.

‘Lâ ilâhe illallah’‘ zikri, derin bir ihlas ve samîmiyet ister. ‘Kırk gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pınarı akmaya başlar.’

Kelime-i Tevhîdin hatmi 70.000 dir. Yetmiş bini tamamlamaya hatmi tehlil denir. Ne niyetle yetmiş bine tamamlanırsa Yüce Mevla icabet eder.

Toplam Okunma: 590 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 12.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: İSLAMİYET, Soru-Cevap

Hangi Hayvanlar Kurban Olur,Hangileri Olmaz ? Kurban Olabilecek Hayvanlar Hakkında !

Pazartesi, Kasım 9, 2009 10:36 3 Yorum
Hangi Hayvanlar Kurban Olur,Hangileri Olmaz ? Kurban Olabilecek Hayvanlar Hakkında ! 3.8/5 (76%) 27 Oy

Kurbanlık hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan şartlar nelerdir? Hangi Hayvanlar Kurbanlık hayvanlardır..
Kurban edilecek hayvanlar; Koyun, Keçi, Sığır, Manda ve Deve dir.

Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir. Çiftleşen hayvanlardan doğan yavrunun annesi ehlî ise erkeği vahşî’de olsa bu yavrudan kurban etmek câizdir. Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir.

Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırdedilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak için bu durum geçerli değildir.

Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir.

Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir.

Sığır ve deveye ise birden yediye kadar kişiler ortak olabilir. Ancak ortaklardan her biri müslüman olmalı ve kurban niyetiyle ortaklığa girmiş bulunmalıdırlar.

Et yeme maksadıyla ortaklık kurulursa veya birisi et yeme maksadıyla ortaklıkta bulunursa hiç birisinin kurbanı yerine gelmiş olmaz. Sığır veya deveyi kurban etmek üzere ortaklık kuranlardan her birinin vacip olan kurban niyyetleri şart değildir. Ortaklardan bazısı vacip olan kurban, bazıları nafile, bazıları keffâret kurbanı, ceza kurbanı, Hacc-ı temettü veya Hacc-ı kıran kurbanı, akîka kurbanı gibi değişik niyetlerle oraklıkta bulunabilirler.

Kurban kesildikten sonra et, tartı ile eşit şekilde paylaşılmalıdır.

Yaradılıştan boynuzsuz, burma, yenini yiyebilen delirmiş hayvan, çok zayıflamamış olan uyuz hayvan, yaradılıştan kulakları küçük olan hayvan, dişlerinin azısı düşmüş veya dişleri olmadığı halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlardan kurban etmek câizdir.
Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış, memesi kesilmiş, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve, dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan, burnu kesilmiş, pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar tutulmamış ise kurban olmazlar. (1)
Bu konuda ulemadan bazıları şöyle bir genel kaide koymuşlardır: “Hayvandan tam olarak, güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir.” Kusur bu durumda değilse kurbana mani değildir. Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir.
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Şamil İslam Ansiklopedisi

Diyanet’ten Kurbanla İlgili Açıklamalar !

Toplam Okunma: 831 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 10.01.2020

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: İSLAMİYET, Soru-Cevap