ALLAH (C.C) - SanalAlemci

SanalAlemci ‘ALLAH (C.C)’ Kategorisi

ALLAH’ın (c.c.) 99 İsmi Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri

Perşembe, Nisan 4, 2013 18:23 4 Yorum
ALLAH’ın (c.c.) 99 İsmi Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri
ALLAH’ın (c.c.) 99 İsmi Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri 4.4/5 (88%) 99 Oy

Allah’ın (c.c.) Doksan Dokuz İsmi, Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri:

1.Allah (Hüve’l-lahi’llezi lâ-ilâhe illâ Hu. 66)
2. er- Rahmân (Herkese acıyan, merhametli. 298)
3. er-Rahîm (Esirgeyen. 258)
4. el-Melikü (Gerçek hükümdar. 90)
5. el-Kuddûsü (Eksiklik ve kusurdan uzak olan, her türlü kemal sıfata sahip olan.170)
6. es-Selâmü (Varlıklara esenlik ve afiyet veren. 131)
7. el-Mü’minü (Müslümanlara müminlik vasfını veren, onları gazabından emniyete çıkaran. 137)
8. el-Müheyminü (Gözetleyen, yapılan amelleri tasdik eden, güvenilir, velileri koruyan. 145)
9. el-Azîzü (Şeref yüceliği, galip gelme. 94)
10. el-Cebbâru (Dilediği şeyi yapan, yaptıran, dilediği şeye zorlatan. 206)
11. el-Mütekebbiru (Büyüklük ve üstünlük gösteren.662)
12. el- Hâlıku (Yoktan yaratan. 731)
13. el-Bâri’u (Varlık türlerini uygun ve ölçülü yaratan. 214)
14. el-Musavviru (Varlık türünün her bir bireyini belli özellik, nitelik ve nicelikte yaratan onlara betimleyebileceğimiz biçimleri veren. 336)
15. el- Gaffâru (Günahları çok bağışlayıcı olan. 1281) (daha fazla…)

Toplam Okunma: 45.263 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.06.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: ALLAH (C.C)

Tüm Dertlerin Dermânı Tüm Çâreler ALLAH’ta!

Çarşamba, Ekim 3, 2012 16:33 1 Yorum
Tüm Dertlerin Dermânı Tüm Çâreler ALLAH’ta!
Tüm Dertlerin Dermânı Tüm Çâreler ALLAH’ta! 4.2/5 (85%) 13 Oy

Çare; ALLAH’tır !

Derdiniz mi var? Hiç kimse sizi anlamıyor mu? Yalnız mısınız? İşleriniz bozuk ve işlerinizin yoluna girmesini mi istiyorsunuz? Rızık bolluğu mu istiyorsunuz? Borçlarınızdandan kurtulmak mı istiyorsunuz? Haksızlığa mı uğradınız? Sabırsız mısınız? Tehlikede misiniz? İstediğiniz birşeyin olmasını çok mu istiyorsunuz? Düşmanlara zalimlere galip gelmek ve onların helak olmasını mı istiyorsunuz? Günahlarınızın bağışlanmasını mı istiyorsunuz? Korktuğunuz şeyler var ve korunmaya mı ihitiyacınız var? Allah’ın rahmetini kazanmak mı istiyorsunuz? Kötü hastalıklardan,üzüntüden,kederden kurtulmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak mı istiyorsunuz? Kalbinizin nurlanmasını mı istiyorsunuz? İnsanlara güzel görünüp herkes tarafından saygı ve sevgi görmek mi istiyorsunuz?,Unutkan olmamak ve zihin açıklığı mı istiyorsunuz? İçiniz daralıyor huzursuz musunuz ? Ne istiyorsunuz..?? Tüm dertlerimizin dermanı şüphesiz ALLAH’ta…

YALNIZ DEĞİLİZ…ÇARESİZ DEĞİLİZ !

Bizler hep çoğunlukla şikayet etmesini biliriz öyle değil mi? Neden şöyle oldu neden böyle oluyor ya da olmuyor vs..Rahman ve Rahim olan sonsuz kudret ve merhamet sahibi Yüce Rabbimiz Yaradanımız dururken fâni,âciz kullardan meded umarız bazen..Yanıldığımızı anlamamız çok sürmez..

Ârâf suresi, 180. âyetinde şöyle buyurulmaktadır: ” İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin. O’nun isimlerinde aykırılığa (ve inkâra) sapanları bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. (A’raf–180)”

Yine Tâhâ suresi, 8. âyetinde de şöyle buyurulur: ”Allah (c.c.) O’dur ki O’ndan başka ilâh yoktur. O, vardır. Güzel isimler O’nundur.”

Bazılarımız bilse de bazılarımız mâlesef Yüce Allah’ın (c.c) İsmi şeriflerindeki sırları ve üstün faziletleri bilmiyoruz.Oysa biz âciz kulların tüm dertlerinin dermanı ESMA-ÜL HÜSNA‘da Allah’ın bu mübarek bu güzel İsmi Şeriflerinde gizli..

ALLAH (c.c) 99 GÜZEL İSİMLERİ ANLAMLARI SIRLARI VE ÜSTÜN FAZİLETLERİ..

Kıymetli Kardeşlerim; Şeytan her işe el attığı gibi bu işe de el atacaktır şüphesiz..Bu onun işi ! Lütfen ”sonra okurum,sonra yaparım” demeyin! Şeytan; muhtemelen, ”Sonra okursun boşver şimdi zamanın yok ”Çok zor, vb şeyler diyecektir..En azından Besmele çekip bir göz atın ve okuyabildiğiniz kadarını okuyun..Bu sizin kârınıza (menfaatinize)..Ve Rabbimizin bu güzel isimlerini ezberlemeye çalışın…(Mânâsını anlayarak) Hepsini ezberleyemem demeyin,ezberleyebildiğiniz kadarını ezberleyin..Ezberlediğiniz isimleri müsait zamanlarınızda unutmamak için mutlaka tekrar tekrar zikr edin..Zamanla göreceksiniz ki hepsini ezberleyeceksiniz inşâAllah..

Unutmayın! Allah’ı (c.c) tanımanın ve emirlerine riâyet etmenin mükafatı Cennet’tir!

Bu konudaki bir Hadis-i Şerif’i paylaşmak isterim;

“Allahu Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuuruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tek’tir ve tek olmayı sever” (Buhârî, Daavât, 68)

Yine Yüce Allah (c.c.) buyuruyor ki; ”Ben kulumun zannına göreyim. Beni andığı an, ben onunlayım.” Biz cân-ı yürekten “Allah!” deyince; O, hemen “Buyur kulum!” diye bize cevap veriyor. ”Eğer kulum beni kendi kendine anarsa, ben de onu anarım”Buyuruyor..
(daha fazla…)

Toplam Okunma: 907 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 15.06.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: ALLAH (C.C)

ALLAH’ın (c.c) Sıfatları ve Mânâları..

Perşembe, Eylül 20, 2012 17:31 5 Yorum
ALLAH’ın (c.c) Sıfatları ve Mânâları..
ALLAH’ın (c.c) Sıfatları ve Mânâları.. 4.4/5 (88%) 12 Oy

ALLAH’ın Sıfatları nelerdir,Tenzihi ve Telbihi sıfatları hangileridir anlamları nedir, Vücûd Kıdem Beka Muhalefetün lil-havâdis: Kıyam Bi-nefsihî Vahdaniyet manaları | ALLAH’ın Zati ve Subuti sıfatları hangileridir,Kelâm,Sem’ve Basar,Tekvin,Kudret,İrâde,İlim,Hayât anlamları,

ALLAH’ın (C.C) Sıfatları ve Mânâları..

ALLAH (c.c) 99 İsmi Şerifleri Anlamları ve Faziletleri! Tıklayınız

C.C ne demektir? Tıklayınız

Her Müslümanın, Yüce Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır..

”TENZİHİ ve SELBİ” Sıfatlar:

 • Vücûd
 • Kıdem
 • Beka
 • Muhalefetün lil-havâdis:
 • Kıyam Bi-nefsihî
 • Vahdaniyet

”ZÂTÎ ve SÜBÛTΔ Sıfatlar:

 • Hayât
 • İlim
 • İrâde
 • Kudret
 • Tekvin
 • Sem’ ve Basar
 • Kelâm

——————————————————————————–

Vücûd
Bu sıfat, Allah Teâlâ’nın vâr olduğunu ifâde eder. Allah Teâlâ’nın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp, zâtının îcabıdır. Yani vücûdu, zâtıyla kaimdir ve zâtının vâcib bir sıfatıdır. Bu sebeble Hak Teâlâ’ya Vâcibü’l-Vücûd denilmiştir. Bâzı Kelâm âlimleri, Vücûd sıfatına, sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir. Vücûd’un zıddı olan adem (yok olma) Allah Teâlâ hakkında muhaldir. Allah’ın yok olduğunu iddiâ etmek, kâinatı ve içindeki varlıkları inkâr etmeyi gerektirir. Çünkü her şey’i yaratan ve vâr eden O’dur. (daha fazla…)

Toplam Okunma: 1.016 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.06.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: ALLAH (C.C)

Allah’ın İnsanları Bela ve Musibetlerden Koruması Saklaması ”El-Hafîz” İsmi

Pazar, Temmuz 29, 2012 13:05 İlk Yorumu Sen Yazmak İster misin?
Allah’ın İnsanları Bela ve Musibetlerden Koruması Saklaması ”El-Hafîz” İsmi
Allah’ın İnsanları Bela ve Musibetlerden Koruması Saklaması ”El-Hafîz” İsmi 3.8/5 (76%) 21 Oy

Allah (c.c) İsmi Şeriflerinden ”El-Hafîz” (Yâ Hafîz) Mânası ve Faziletleri..
Allah’ın İnsanları Bela ve Musibetlerden Koruması Saklaması Allah’ın El-Hafîz İsmi

Allah’ın (c.c.) El-Hafîz (Kendisine sığınanları koruyan, saklayan) isminin tecellilerini doğada ve insan üzerinde her zaman görebiliriz. Bir bitki tohumunu elimize alıp incelediğimizde onu olumsuz dış koşullara karşı koruyan bir kabukla çevrili olduğunu görürüz. Hayvanlar dünyasında yeni doğan yavruların uzun bir süre annelerinin şefkatli himayeleri altında olduklarını biliriz. Bir tavuk gücüne bakmayarak yavrularını korumak için gerektiğinde bir köpekle savaşır. Hâlbuki o tavuk anne olmadan önce bir köpek gördüğünde kaçacak bir delik arardı. El-Hafîz güzel isminin insan üzerindeki tecellisi bizleri daha derin düşüncelere sevk etmektedir. Daha bebek doğmadan önce anne karnında (daha fazla…)

Toplam Okunma: 4.056 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 17.06.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: ALLAH (C.C)

40 Esma-i İdrisiyye Şerhi İsim ve Havassları

Çarşamba, Ekim 12, 2011 7:09 9 Yorum
40 Esma-i İdrisiyye Şerhi İsim ve Havassları 4.2/5 (84%) 121 Oy
40 Esma-i idrisiyye Şerhi isim ve Havassları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 1. isim ve Havasları

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ» (26)
Esmai İlâhiypden bir ismi şerifide «Ya Rabb» dır Yani (Ey terbiye eden).
Manâsı:
«Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlıkdan ve acizlikden münezzehsin. Şânı-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetden firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüzbin âlemi var eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden
(daha fazla…)

Toplam Okunma: 63.511 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.06.2019

Bu Kategori Altında Yayınlanmıştır: ALLAH (C.C), Dualar