B Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları - SanalAlemci

B Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları

Çarşamba, Nisan 14, 2010 12:51
B Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları 3.6/5 (72%) 5 Oy

Bağcan: varlığı zorunlu olan

Bağdagül: bağda yetişen yabani gül

Bağdat: irak’ ın başkenti olan tarihsel kent

Bağdathatun: özel isim

Bade: aşk, kutsal sevgi

içki, şarap
Badegül: gül renkli şarap

Badem: gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç

bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi
Bağı: sihir, büyü

Bağlan: deste, demet

Badiye: çöl, kır

Bahanur: değerli ışık

Bahar: yazla kış arasında olan mevsim

güzellik, gençlik çağı
Bahargül: bahar gülü

Baharnaz: genç ve nazlı

Baharnur: gençliğini yansıtan

Bahariye: divan edebiyatında bahar tasvirleriyle başlayan kaside

Bahriye: donanma ve denizle ilgili

Bahtıay: ay kadar güzel olması temenni edilen

Bahtıgül: bahtı açık

Bahtınur: talihi, şansı, kaderiyle çevresine ışık saçan

Bahtıser: şanslı

Bahtışen: talihi açık olan kimse

Bahtiser: talihli, şanslı, iyi yazgılı, işleri başından beri iyi giden

Bahtişen: talihi, kaderi, kısmeti şen

Bahira: kulağı yarık dişi deve veya koyun. hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtildi. kur’an-ı kerim, bu adetleri kaldırmıştır

Bahire: ışıklı, ışık saçan

Bahise: söz eden, bahseden

Bakyazı: sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet

Bakinaz: nazlılığı geçmişinden gelen

Bakiye: ağlayan kadın, hüzünlü kadın

Balahanım: küçük hanım

Balahatun: üstün, asil kanlı. değerli soy mensubu

Balahun: osmanlı imparatorluğu’ nun kurucusu osman gazi’ nin ikinci karısının adı

Balca: bala benzer, baldan bir parça

Balcan: bal gibi can, tatlı can

Baldan: bal gibi tatlı, baldan yapılmış

Balgın: bal’ a doymuş

çok tatlı, bal gibi
Balhan: hazar denizi sahilinde anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi

Balın: sevgili, yar

Balkı: şimşek, ışık, parlayış

Balkın: pırıldayan, parlak

bal kadar tatlı kız
Balkıs: sevimli kız

Balkız: bal kadar tatlı kız

sevimliliği ve güzelliği ile bilinen
Balnur: güzelliği ile ışık saçan

Balsarı: bal renginde olan

Balin: yar, sevgili

Banu: prenses

yeni evli gelin
gül şişesi
Banugül: kadın hatun, hanım

kraliçe, prenses
gelin
şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi
yusuf ve zeliha öyküsünün kadın kahramanı
Banuhan: hatun hükümdar

Barçın: süslü ipek kumaş

Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi
Baria: ideal güzellikte ve mükemmellikte olan

Barik: ışık, parlayış

Barika: şimşek, yıldırım

Basıra: gören, görücü

Basriye: iyi görüş sahibi

Basire: kültür

Basiret: uzağı görme, ihtiyatlı davranma

Batıgül: batı’ da açan, yetişen gül

Bayın: kız çocuğu

Başak: tahılların tanelerinin bulunduğu kısım

arpa, buğday gibi ürünlerin tanelerini taşıyan koçanları
Başay: ayın yuvarlak hali

Başbağ: sevgili

Başgöze: akarsuyun çıktığı yer

Bedahşi: amu-derya’ nın kaynağı olan perc’ in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket

Bedran: sert başlı at

daima
hoş, latif, yakışıklı
Bedreka: rehber, klavuz

Bedreke: yol gösteren, kılavuz

Bedrunnisa: dolunay yüzlü kadın

Bedriye: ayın ondördüncü geceki haliyle ilgili

ay gibi güzel, nurlu kadın
Bedia: güzellik, üstün değerli olan

Bedihe: başlangıç

güzel söz
Bedinur: bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren

yoktan vareden
söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplama
güzel, güzellik
Bediran: işleri kötü idare eden

çapkın kadın
Bedirnaz: nazlı ay gibi güzel

Bedirnisa: dolunay kadar güzel olan kadın

Begence: kitapların başına yazılan övgü yazıları

Begüm: hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın

timur oğullarından gelen bir prenses
Begüm/begün: saygıdeğer kadın

Begümhan: saygıdeğer kadın

Behlül: hayır sahibi

daima gülen
güzel yüzlü kimse
Behnane: yüzünden tebessüm eksik olmayan

Behra: onun için, ondan dolayı

Behrem: asfur çiçeği, kırmızı gül

Behice: saygıdeğer kadın

şen, güleryüzlü
güzel kadın
Behin: iyinin iyisi

Behire: iyilikle ün yapmış kadın

Behiye: güzel ve alımlı kadın

parlak, ince
Beken: güçlü, kuvvetli

Bekriye: ilk kız çocuğu, herşeyin evveli

Belde: memleket, şehir, kasaba

Beldem: memleketim

Belemir: peygamber çiçeği olarak biliniyor.açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

Beles: yüksek tepe, zirve

Belfü: kar tanesi

Belgi: işaret

bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik
Belgin: kesin ve eksiksiz belirlenen

aydınlık gün
açık
belirli, farkedilen
alamet, nişan
Belkıs: efsaneye göre hz. süleyman zamanındaki saba melikesinin adı

yunanca asıllı olup arapçaya geçen tarihi bir isim
Belkis: özel isim

Belma: uysal, sakin

Belmen: put heykel

Belur: billur, billurdan olan

Beliğa: meramını düzgün olarak anlatan

Belik: saç örgüsü

Belin: korku ile şaşkın şaşkın bakmak

Belis: fevkalade, çok güzel

Beliz: işaret, iz, alamet

Benal: beni al

Benam: şöhretli ve iyimser kişi

Benan: parmakla gösterilecek kadar güzel

parmak uçları
Benay: ben ay’ım, ay gibi

Bencan: içten, candan insan

Bende: bağlanmış kimse, tutsak

kul, köle
yürekten bağlı
büyük aşkla seven
Benefşe: menekşe

Benek: ben gibi ufak leke

namuslu kadın
küçük, güzel nokta
Bengü: sonsuz, sonsuzluk

Bengücan: sonsuza kadar dost kalan

Bengühan: ölümsüz kadın hükümdar

Bengül: üzerinde benekler bulunan gül

Bengin: sonsuz, ebedi

Bengisan: ölümsüz san, sonsuza kadar sürecek ad

Bengisu: insana ölmezlik verdiğine inanılan su

abıhayat
Bengüş: kulağın küpe takılan düz yeri

Benna: yapı yapan, mimar, kalfa, dülger

Bennur: ışık saçan

Bensu: su gibi aziz benlik

hayat suyu
Benian: beni her zaman anımsa, beni an

Beniz: yüz

Beraet: suçsuzluğu anlaşılmış olma

Beray: ayın en ışıltılı, en parlak hali

kalpten duyulan hınç
Berca: doğru, yerinde olan

Bercan: doğru, yerinde olan

bir tane olan
Berceste: bir tane olan, seçkin, güzel

Berçin: toplayıcı, toplayan

Bercis: jüpiter gezegeni

Berdel: aynı anda gelin giden kızlarına karşılık bir gelin alma geleneği

Bereket: çok, bol mebzul

Beren: koyun yavrusu, kuzu

zeki ve güçlü kişi
Berfu: kar tanesi

Berfi: zambak

Berfin: kar toplayan

kardan
Bergüzar: anılmak için verilen şey, andaç

Bergüzin: seçkin, beğenilmiş makbul

Berhayat: yaşayan, hayatta olan

Berkem: düşmana karşı silahlandırılmış halk

Berkiye: keskin, parlak ışık

Bermal: birşeyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya çıkaran, becerikli

dağ tepesi, doruk
Berna: bağlı, bağlanmış

genç, körpe, delikanlı
Berra: doğru sözlü, hayır işleyen

bereketli olan
Berrak: temiz, saf, arınmış, duru

Berraka: aydınlık görünüşlü güzel kadın

Berran: keskin, kesici

Berre: güzel ahlaklı, çok cömert kadın

Berrin: manen çok yüksek, yüce yaradılışlı

Bersun: karın ilk yağışı

Beria: olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

Beril: mücevher olarak da kullanılan bir tür maden, zümrüt

arınmış, aklanmış
Berin: manen çok yüksek

Berin, berrin: en yüksek, en ulu anlamında

Berire: inam ve ihsan sahibi. saliha ve vazifesini yapan hanım

Berivan: selamete, kurtuluşa kavuşan

Beriye: kurtulmuş

Berzen: yöre, mahalle, yol

Berşan: bir peygamberin din ve kitabını kabul eden

Berşe: hep, bütün, çok

Besalet: yiğitlik

Besamet: güler yüzlülük

Besen: sis, sulu, kar

çiy
Beste: bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

Bestegül: gül kadar güzel ve duygulu

gül demeti
Bestenigar: Türk müziğinde bileşik bir makam

Besime: sevimli, güler yüzlü

Besisu: bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

Betigül: gül yüzlü

Betigün: beti: yüz (bet benizdeki gibi) gün: aydınlık, aydınlık yüz

Betik: yazılmış şey

Betikçi: yazar

Betül: aynı kök salmış fidan

hz. meryem’ in lakabı
bakire
kendini Allah’a adamış kadın
Betül, betil: erkeklerden çekinen namuslu kadın, hz. meryem ve hz. fatma’ nın diğer isimleri

Betil/betül: temiz, iffetli

Betülay: bakire

erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın
ayrı kök salan fidan
hz. meryem’ in lakabı
hz. muhammed (s.a.s)’ in kızı hz. fatıma’ nın lakabı
Beyan: bildirme, söyleme, açıklama

belagat ilimlerinden ikincisi
belli, apaçık
Beyaz: ak, en açık renk

aydınlık
deri rengine göre bir insan ırkı
yumurta akı
Beybeçe: ev kadını

Beycan: zengin kimse

Beyda: çöl

beyaz
Beydeş: kapı yoldaşı

Beyhan: bey soyundan

sır tutmaz bildiğini söleyen
Beylem: açılmamış pamuk kozası

çiçek buketi
Beyza: çok beyaz, lekesiz

günahtan kaçınmış
Bezek: süs, ziynet

Bezen: çok, göze çarpan

Bezmi alem: dünya meclisi, sohbet toplantısı

Bezmialem: özel isim

Beşgül: beş tane gül

Beştaş: bir çeşit oyun

Beşuş: okşadıkça süt veren deve

araplarca çok meşhur ve meş’ um bir kadın
Beşire: müjde veren

Bibi: babanın kız kardeşi

Bidar: gafil olmayan, uyanık olan

Bidayet: başlama, başlangıç

Bigane: ilgisiz, kayıtsız

Birsen: Yalnız sen

Bolgan: özel isim

Boncuk: renkli camdan yapılan ve süs olarak kullanılan eşya

Bosum: boy, pos, endam

Boykız: bakire kız

Bozcin: buğu, soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış su buharı

dişi geyik

Böbülük: gül goncası

Böğürtlen: dikenli bir çalı

Böğüş: akıl, zeka

Bucan: en içten dost

Buğday: bitki çeşididir

Buhayra: küçük deniz

Buket: bir arada bulunan şeylerin topluluğu, çiçek demeti

çiçek demeti
Bukle: saç lülesi

Bukra: yarın

Bulca: bulunmuş bir biçimde

Buluş: herkesin kolay kolay düşünemeyeceği

Buran: şimşek ve gökgürültüleriyle karışık yağan yağmur

Burçak: aneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki

baklagillerden bir bitki burçe
Burcu: güzel ve kuvvetli bir kokuyu vurgulamaya yarar

Burcum: güzel koku

Burçin: dişi geyik

Burgut: tavşancıl kuşu

Burka: yüz örtüsü, peçe

Burla: dede korkut hikayelerinde bir kadın kahraman, üzüm

Burtay: ay tanrıçasının koruduğu, kutsadığı

Buse: öpmek, öpüşmek, öpücük

Büge: evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan

sultan
bent, su benti
Büke: eri olmayan, evlenmemiş kadın

bilgili, akıllı, zeki, pehlivan
eşsiz, benzeri olmayan
Büklüm: bükülmüş şeyin teşkil ettiği halka tuğra

Büküm: bükme eylemi

Bülbül: güzel sesli bilinen kuş

Bürçin: özel isim

Bürde: gece üste örtülen, gündüz giyilen bir elbise

Bürgü: ince perde

Bürke: martı, göl

su toplanan yer
Bürran: keskin olan

Bürümcek: koza gibi yumaklanmış şey

Bürümcük: ham ipekten dokunmuş ince kumaş

Büte: fidan

Büteyra: sabah ışıkları, sabah güneşinin ısıtması

Bütün: tamam, tek parça

Büyüm: beni büyüleyen, benim büyüm

büyüleyici güzel, mal, mülk
Büşra: müjdeci, mutluluk getiren haber

incil

Bir önceki yazımız olan İstimna (Masturbasyon) Kendi Kendini Tatmin Etmek Günah mıdır ? başlıklı makalemizde Aşırı Mastürbasyonun zararları, Boşalmak el ile tatmin olmak dinimizde günah mı? ve Boşalmak günah mıdır? hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 12.702 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 09.04.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

2 Yorum Yapılmış “B Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. bekir Diyor ki:

    Ekim 28th, 2015 at 18:18

    bekir

  2. esmaa Diyor ki:

    Ocak 14th, 2017 at 21:03

    Ne acaip isimler

Yorum Yapabilirsiniz