B Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; - SanalAlemci

B Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;

Pazartesi, Mart 22, 2010 16:05
Derecelendir
B Harfi ile başlayan Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları;

Baba: kendi dölünden çocuğu olan erkek
birinci dereceden erkek akraba
koruyucu, velinimet
saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan
ecdad, ata
tekke büyüğü
Babacan: cana yakın

Babayiğit: yürekli

Babür: hindistan’ da yaşayan bir tür kaplan

babür imparatorluğunun kurucusu babürşah’ tan
Bağatur: kahraman

Bağdaç: bağdaşan, uyuşan dost

Bağdaş: uyuşan, dost, arkadaş

Bağış: bağışlanmış olan şey, tanrı’nın bağışladığı kimse

Bağışcan: bağışlanan şey, insan

sıçrayış, atlama
Bağışhan: hükmeden, bağışlayıcı

Bağlam: cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste

bir koşuttaki dörtlüklerden her biri
herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı
dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü
Badur: batur

Badi: rüzgara veya havaya ait

Bafun: tunç

Bagatur: kahraman

Bagay: afacan, yaramaz

Baha: alışma, dadanma

zariflik, güzellik
parıltı
değerli, kıymeti çok karşılığı, ederi
Bahadır: savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

yiğit, kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahaeddin: dinin güzelliği

Bahamra: ırak’ ta bir yer

Bahattin: dinin değerlisi, güzelliği

Bahaullah: Allah katında değer ve kıymet sahibi

Bahra: timur devletinin güney sınırını koruyan eskim bir sınır kalesi

Bahri: denizle ilgili, denizci, denizgücü, sonsuzluğu

Bahtever: şah avrangzeb’ in gözde kadınlarından biri

Bahtı: bahtla, kaderle ilgili

kimi divan şairlerinin ortak mahlası
Bahti: yazgıyla ilgili olan

Bahtiyar: mutlu, talihli, hayatından memnun olan

Bahir: deniz

belli
açık
ışıklı
Bahit: bahtı açık, şanslı

Bahşi: bilgin

Bakanay: güzelliği gözle net bir şekilde görülebilen

Bakır: bir maden

Baksı: öğretmen

Baki: süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Allah’ın isimlerinden sonu
Bala: küçük çocuk, yavru, korunması gereken

Balaban: bir tür yırtıcı kuş

iri cins bir tür doğan
çocuk bekçisi, iri yapılı gürbüz insan
Balaca: ufacık

Balaman: iri, büyük

Balamir: gürbüz iri yapılı

tuna kıyılarına kadar fetihler yapmış Türk hükümdarı
Balatekin: güçlü, kuvvetli ve uyanık

BalaTürk: güçlü, kuvvetli Türk

Balaz: ağaç, sürgün

Baldemir: güçlü, kuvvetli, şirin

Baler: tatlı dilli, cana yakın

Balı: parlak

Balık: Türklerin orta asyada kurdukları ilk şehir

Balım: benim balım, tatlım

çok sevgili, samimi arkadaş
Balk: şimşek

Balkan: sık ormanlık, sıradağlar

Balkır: ışıl ışıl parlayan, ışık saçan

Balkırtan: tan ışığı

Balkoç: parıltı, ışık

güzel parlak, süslü
şimşek
Balla: şimşek, ışık, parlayış

Balsan: kardeş

çok sevgili, samimi arkadaş
Balsu: sevimli ve saf olan

Balta: ağaç kesme, odun kesmeye yarayan alet

Baltacı: özel isim

Bali: eski, köhne

Balibey: osmanlı beylerinden

Balisoy: eski, köklü soydan gelen

Bangu: yüksek ses

Barak: çok akıllı kimse, sarı saltık’ın müritlerinden barak babanın adından, vaktiyle gaziantep yöresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı

çocuk bekçisi, iri yapılı gürbüz insan
Türklerce kutsal sanılan efsanevi köpek
çok akıllı kimse
Barakbaba: özel isim

Baran: yağmur

direnci kıran, ulu, yüksek
Baranalp: güçlü, kuvvetli

Baransel: güce, kuvvete ait, güçsel

Baray: sonsuzluk

Barbaros: avrupa’lılar tarafından hayrettin paşa’ya verilen isim

kızıl sakal
Barça: tümü anlamında

Barık: esas

Barıkhan: sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar

yeşillik, çayırlık yerler
Barım: servet, zenginlik, varlık

Barın: güç, kuvvet

baran
moğol döneminde orta asya’daki büyük Türk boylarından birinin adı
Barış: savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum

uzlaşma
Barışcan: savaşsızlık durumu

savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh
dirlik, düzenlik
Bark: ev

Barkal: sağlam, güçlü, sert ol

Barkan: çölde oluşan küçük kum kitlesi

Barkın: gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan

Barksal: güçlü, sağlam

Barlak: sığınılacak yer

savaşçı
Barlas: cenkçi, savaşçı

kahraman
Barlık: varlık servet

Bars: kaplan benzeri yırtıcı hayvan

arının oğul vermesi
Barsan: hafif

Bartık: heykel

Bartu: en eski Türk hanlarından biri

Bartunç: güçlü, kuvvetli, tunç gibi

Baruk: eskiden kalan kişi

Barut: patlayıcı madde

Basa: tahılın tanesini sapından ayıran araç

Basım: enerji

Basır: gören, görücü

Baskan: zafer

Baskın: ansızın yapılan saldırı

Basri: gören, görme ile ilgili, görebilmek

basra ahalisinden
Basut: imdat, yardım

Basim: sempatik kişi

Basir: göz

görme
Allah’ ın sıfatlarından, herşeyi gören
“abd” takısı almadan kullanılmaz
Batı: güneş’in battığı yön

Batıbek: batı beyi

Batıboy: Türklerin göç sonucu batıya yerleşen oymakları

Batıhan: batı’ nın hükümdarı, hanı

Batıkan: batı+han

batının hanı ya da batının kanı anlamında
Batın: akılların idrak edemeyeceği kadar yüceliği, gizliliği olan

karın, kuşak, nesil
Batır: yiğit, kahraman

Batıray: ay gibi yiğit

Batırhan: yiğit, kahraman

Batmaz: özel isim

Battal: kahraman

oldukça iri yapılı, alışılmışın dışında büyük
Batu: güçlü, kuvvetli

Batuğ: üstün olan, yiğit

az
Batuhan: güçlü kuvvetli han

altınordu devletinin kurucusu batuhan
Batuk: güçlü

Batur: savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

alp, yiğit, yürekli, bahadır
korkusuz
Baturalp: yiğitler yiğidi

Baturay: ışık saçan kahraman

Baturhan: kahraman, yiğit, cesur, bahadır

Baver: güvenilir, inanılır

Bay: zengin gani

Bayal: saygın ve kudretli

Bayam: ciddi

Bayar: büyük, ulu, yüce

Bayat: devlet erkanında saygınlığı olan kişi

Bayazıd: çeşitli zamanlarda yaşamış osmanlı şehzadelerinin genel adı

Baybars: eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan

çok zengin ve kaplan gibi yiğit
Baybaş: zenginliği, saygınlığı ve de bilgeliği nedeniyle kendisine danışılan kişi

Baybora: hem zengin hem fırtına gibi

Baybura: dede korkut hikayelerinde geçmektedir

Bayça: zengin ve cömert kişi

Baycan: zengin kimse

Baydak: beylik alameti olan bayrak

Baydan: şımarık, gururlu, kendini beğenmiş

Baydar: ilhanlı devleti komutanlarından

Baydır: güçlü, kuvvetli

Baydu: ilhanlı devleti hükümdarı hulagonun torunu. 11 ay ilhanlı devleti hükümdarı oldu

Bayduhan: ilhanlı hükümdarı

Baydur: güçlü, kuvvetli, cesur

Bayduralp: güçlü, kuvvetli, cesur

Bayer: zengin ve cömert kişi

Bayezit: osmanlı padişahının adı

Bayezit/beyazıt: birçok osmanlı şehzadesinin ortak adı

Baygüç: zengin ve güçlü kimse

Bayhan: zengin ve güçlü

beyhan
Bayık: sadık, saygılı

Bayındır: mamur imar edilmiş

Bayır: bir tepenin dik meyilli yeri

Bayka: toy

Baykal: yaban kısrağı

zengin kal, varlıklı kal anlamında
deniz
moğolistandaki büyük göl
Baykam: doktor

Baykan: soylu kişi

Baykara: renkli bir kuş

Baykır: mehtap

Baykoca: varlıklı, saygın

Baykul: saygın ve yardımsever kişi

Baykurt: varlıklı, saygın

Baykut: zengin ve uğurlu kişi
kutlu, talihli

Baykutay: kutlu, talihli

Baykuş: yırtıcı gece kuşu

Baylan: olgun ve kibar, nazlı

Bayman: saygın ve zengin kişi

Baypars: zengin ve kaplan gibi

Bayrak: belli bir ulusa ait olan dikdörtgen biçiminde kumaş

Bayrakdar: bayrak taşıyıcı

Bayraktar: bayrak taşıyan

Bayram: ulusca kutlanılan, kutsal ve önemli günler

Bayrav: şiddetli

Bayrı: çok eskiden beri var olan

Bayru: çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan

Bayrualp: çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan

Bayruhan: çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan

Bayruu: çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan

Baysal: soylu, ünlü

dirlik düzen içinde
sakin, gürültüsüz
asaiş hali
Baysan: varlıklı ve ünlü

Baysu: faziletli ve saygın kişi

Baysungur: akkoyunlu hükümdarlarından

Baytak: kalabalık

Baytal: kısrak

Baytekin: kısrak

bayır, yokuş
Baytok: gözü yükseklerde olmayan

Baytugay: iki alaydan oluşan askeri birlik, liva

Baytüze: varlıklı ve haktan yana olan

Bayülken: yüce insan

eski Türk inanışına göre, göğün on altıncı katında oturan barış
Bayyiğit: özel isim

Bazda: latif, güzel

Başar: başarılı ol anlamında

Başaran: muvaffak olan

Başardı: muvaffak oldu

Başarı: başarma eylemi

Başarman: yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran

Başat: benzerleri arasında üstün olan

Başbuğ: başkomutan

Başbuğa: özel isim

Başdaş: akran, emsal

Başeğmez: kendine güvenen

Başer: başta gelen

Başgöz: evlenme

Başhan: hunların ileri geleni

Başkan: bir topluluğu yöneten kimse

Başkara: özel isim

Başkaya: temel, esas, kaya gibi sağlam

Başkaynak: ilk kaynak

ana kaynak
Başkur: Türk çadırlarının çevresindeki kanatları ören bülümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak

Başkurt: ural dağları bölgesinde yaşayan ve Türklerin kıpçak kolundan olan bir boy. asıl ismi başkırt’ tır. ural dağlarının güneyinde yerleşiktirler

Başkut: çok mutlu olan kimse, uğurlu insan

Başlamış: mısır kölemenlerinden devlet adamı

Başman: bir topluluğun ileri gelenlerinden her biri

Başok: önde olan yiğit

Başol: yöneten

Başsoy: başkanlar soyundan gelen anlamında

Baştuğ: başkanlara yaraşacak kadar güzel tuğ anlamında

Baştugay: önde olan yiğit

Baştimur: özel isim

Başöz: asıl hükümdar, öz yönetici

Alfabetik Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Alfabetik Kız Çocuk (Bebek) İsimleri Ve Anlamları:

A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KIZ BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Kentgaz ''Denizli'' Doğalgaz başlıklı makalemizde borç sorgulama Denizli kentgaz, denizli kent gaz arıza ve Denizli kentgaz hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 2.022 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 15.01.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz