A Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları - SanalAlemci

A Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları

Çarşamba, Nisan 14, 2010 13:00
A Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları 2/5 (40%) 3 Oy

Abaç: annesini andıran

Abadan: şen, bayındır, mamur

Abakay: sibirya Türk kadınlarının ünvanı

Abasıyanık: gönlünü kaptırmış, vurulmuş, aşık olmuş

Abbase: ahmed. b. hanbel’ in hanımının ismi

hz. abbas’ a mensup olan
Abd: köle, hizmetçi, itaat edici

kul
sonuna Allah’ ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir (abdullah, abdurrahin, abdulmelik gibi)
Abdar: sulu, taze

parlak
sağlam vücutlu
nükteli
zarif, güzel, hoş
su veren hizmetçi
Abdiye: kulluk, kölelikle ilgili

Abendam: güzel vücutlu, güzellik

Abıra: yüz suyu, namus

Abu: nilüfer çiçeği

Abşar: şelale

Aça: ana yerinde olan kadın

Açanay: ay gibi aydınlık saçan

Açangül: gül gibi açılmış olan

Açe: sumatra adasının en kuzey kısmı

Açelya: fundagiller familyasında, kokusuz ama güzel renkli çiçek

Açıl: açılmak eyleminden emir, serpil

Açılay: ay’ın şekilleri, yansıması

Açılel: cömert, paylaşmasını bilen

Açkıngül: açılmış gül

Adile: 1. Doğruluk gösteren. 2. Doğru- Her işinde adalet, doğruluk bulunan hükümet. 3. Adile Sultan; Osmanlı döneminde Bağdat’ta valilik yapan Süleyman Paşa’nın hanımı. Adına bir cami bir de kervansaray yapılmıştır.

Afafet: afiflik, temizlik, temiz olan

fenalıktan, günah işlemekten kaçınma
namuslu olmak
Afet: ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

insanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
Afra: toprak beyazı

Afret: kadın, hanım

Aftabe: su kabı

güneş biçiminde yapılan mücevher
Afibat: güzel yüzlü kadın

Afife: namuslu, namusuna çok düşkün olan

Afitab: güneş, gün ışığı

çok güzel, dilber, parlak yüz
Afitap: güneş

çok güzel, parlak yüzlü kadın
Afiye: sağlık, sağlamlık

Aguş: kucak

Ağabigüm: eski kadın adı

Ağaça: kadın hükümdar

Ağahatun: zengin, hatun, varlıklı kadın

Ağan: geceleri gökte, ara sıra hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

Ağanbegüm: göğe doğru yükselen kadın

Ağas: büyük kız kardeş

Ağbet: yüzü nurlu

Ağça: temiz, saf

rengi beyaza yakın, beyazca, akça
beyaz tenli kadın
Ağgelin: akça pakça gelin

Ağgül: beyaz gül, gül gibi saflık taşıyan güzel

Ağgün: aydınlık gün

Ağgünlü: günü aydınlık olan, ak günlü

Ağıt: ölen bir kimsenin ardından okunan ezgi, söylenen söz
ebediyatta bir şiir türü

Ağış: göğe doğru yükseliş, yükselme

Ahenk: vurgu, ritim, uyum

Ahla: pek şirin, çok tatlı

Ahra: daha layık, münasip, uygun

Ahsen: çok güzel, olağanüstü güzel

Ahu: ceylan, karaca

çok güzel, ince, zarif kadın
Ahucan: çok güzel dost

Ahueda: nazlı güzel

Ahuela: çok güzel gözlü

Ahufer: göz kamaştıran güzellik

Ahugül: çok güzel

Ahugüzar: becerikli güzel

Ahugöz: gözleriyle güzelliğini bütünleştiren

Ahunaz: nazlı güzel, nazenin

Ahunur: göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

Ahunigar: ahunigar

Ahunisa: çok güzel kadın

Ahuse: coşkulu güzellik

Ahusel: coşkulu güzellik

Ahuser: güzelliği gözler önünde olan, göz kamaştıran güzellik

Ahusoy: çok güzel bir soydan gelen

Ahusun: güzelliği gözler önünde olan

Ahutan: tan vaktinin güzelliğine sahip olan

Ahuten: çok güzel bir tene sahip olan

Ahuyar: güzel sevgili

Ahuşan: güzelliğiyle şan şöhret sahibi olmuş

Ahuşen: güzel ve neşeli

Ahzan: yeşil

Ajda: filiz, sürgün

üzeri çentik çentik olan şey
Ajlan: hızlı, çabuk, telaşlı

Ajik: badem, küçük dal, filiz

Aka: saygıdeğer

Akant: beyaz yemin, ak yemin

temiz, dürüst, sözünün eri
Akasya: küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen bir ağaç

salkım ağacı
sıcak iklimlerde birçok çeşitleri yetişen bir ağaç
Akbacı: temiz, dürüst, içten

Akbahar: baharın güzelliğini temizliğiyle birleştiren

Akbaşak: temiz, dürüst ve metanetli

ak renkli başak
Akbegüm: hayırlı, uğurlu kadın

Akça: oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca

Akçakiraz: bir kiraz çeşidi

Akcan: iyi kalpli, samimiyetine inanılan

temiz yürek
Akçasu: berrak su gibi olan

Akçe: eskiden kullanılan para

Akçiçek: beyaz çiçek

daha çok örfte kullanılır
Akda: Allah’ ın koruması altında bulunan

Akdolun: temizliği ve saflığı her zaman için kendinde bulunduran

Akdil: saf dilli

Akeda: nazlı, temiz, güzel

Akfer: beyaz ışık saçan

Akgül: beyaz gül, gül gibi

Akgüneş: ak aydınlık güneş

akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı
Akgüngör: “aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin” anlamında bir dilek

Akhanım: temiz, dürüst, saygıdeğer

Akkaş: yeşim taşının beyazı

Akkız: ak tenli kız

Akkor: beyazlaşmış ateş

ışık saçacak bir aklığa varacak derecede ısıtılmış olan, ak ışık
Akkutlu: iyilik gönenç, uğur getirdiğine inanılan

Akmar: aylar, yıldızlar

Akmer: ay gibi beyaz yüzlü

Akmut: iyi dilek

Akmutlu: bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan

ak gönençli
Aknur: beyaz, temiz ışık

Aknigar: beyaz resim

Akpınar: tertemiz, çok dürüst
ak, aydınlık pınar

berrak pınar
Aksel: beyaz renkte taşkın su

Aksen: sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin

Aksev: aydınlığı sev, ışık saç

Akseven: ak rengi seven kimse

Aksevil: ak tenli ol ve sevil

akça pakça sevilen kimse
Aksın: akıp gitmek
akıp gitmek

Aksu: anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

berrak,temiz su
Aksun: temiz, pırıl pırıl su gibi

nehir
Aksuna: örnek olarak gösterilebilecek kadar dürüst olan

ak renkli dişi yaban ördeği
Aksülün: beyaz tenli

Akten: beyaz tenli olan

Aktolun: beyaz dolunay

Akibe: son bitim

Akide: bir şeye inanarak bağlanış

Akife: sebatlı, kararlı

tanrıya yönelen
Akik: yüzük taşı, çok değerli olan

Akile: diyet ödeyen

akıllı
Akün: iyi ve temiz ün

Akyol: doğru yol

Akipek: ak renkte ipek

ak renkli ipek tenli
Akis: yankı

ışığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünmesi, yansı
zıt, ters, muhalif
Akyön: doğru istikamet

Akşan: temizliğiyle bilinen

Akşen: şen şakrak

Akşin: beyaz tenli kadın

Ala: ela karışık renkli, alaca

benekli
tam olgunlaşmamış
Alabaş: bir cins ördek

Alaca: karışık renk

Aladal: çok renkli genç

Alafer: karışık renkli ışık

Alageyik: geyik türü

Alagül: çok renkli gül

Alagün: gölgeli durum

Alagüz: sonbaharın rengini taşıyan

Alagöz: açık kestane renginde gözleri olan

Alamet: işaret, iz, nişan

remiz, sembol
belirti, emare
çok iri, şaşılacak büyüklükte (mec)
Alanay: ayın ışık saçtığı zaman

çeken, alan ay
Alança: ağaçlar arasında küçük çimenli alanlar

Alangoya: altın geyik

ünlü moğol destanının kutsal sayılan kadın kahramanı
Alanguya: bir melike

Alanur: çok renkli ışık

Alapınar: alaca pınar

Alara: güzel gözlü kadın

al+ara
al=kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen
bir tamlam
Alarcın: güzelliğini ateşin kırmızılığından alan

Alasoy: çok renkli bir soydan gelen

Alba: sevgililerin ayrılışını konu alan bir fransız şarkı türü

Albayrak: Türk bayrağı

Albeni: gönül çeken hal

Alcan: can alıcı güzel

Alçiçek: kırmızı çiçek

Alçin: kırmızı renkli küçük bir kuş türü

albenisi olan, sevimli
Aleda: nazlı, nazenin, kaprisli

Alemtab: cihanı parlatan

Alev: yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

yanan şeylerin yayılan dili, alaz, yalım
Aleyna: selam anlamında, kuran’da yasin suresinde geçen bir kelime

Algaş: nadir

Algım: sevdalı, vurgun

Algune: serap

allık
Algül: kırmızı gül, gül kırmızısı

Algüzar: becerikli, akıllı kadın

Alım: gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

Alımlı: çekici

Alışık: al renkli ışık, kırmızı ışık

herhangi birşeye alışmış olan
Alkız: kırmızı yanaklı, sağlıklı kız

Alkış: birini alkışlamak için el çırpma, iyi dilek iyi dua

öğüş, öğme
Allıcan: al renkli yürekten dost

Allınaz: kırmızılara bürünmüş nazlı güzel

Allınur: al renkli, ışık saçan

Allıtan: şafak vaktinin kızıllığı gibi güzel olan

Allıten: al renkli bir tene sahip olan

Allışan: kırmızılara bürünmesiyle tanınan

Almaş: değiş tokuş etme

Almıla: elma çiçeği

al elma
Almila: eski Türklerde savaşçı kadın

çölde açan çiçek, kırmızı elma
Almira: ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Alpnur: eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehlivan

seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli
Alpike: kahraman kraliçe

Alsaç: al renkli saç, kızıl saç, kızıl saçlı al ve saç buyruğu

Alsan: ün al, adın duyulsun

Alsevin: tanrı seni bize “al ve sevin” diye verdi anlamında

Alsuda: suya yansıyan ay ışığı

Alsun: güzelliğini sunan

Altaç: kırmızı renkli taç

Altın: (altun) değerli bir metal (paslanmayan, en iyi iletken)

yüksek değerli bir maden
Altınbaşak: başağın olgunlaşmış hali

Altınbike: altın gibi değerli kadın

Altındal: gelecek vaat eden genç

Altınışın: altın renkli ışın

Altıntaç: altından taç

Altıntop: greyfurt

Altıniz: değerli yol

Altun: altın renkli

Altunterim: bey kızlarına verilen ad

Alya: yüksek yer, yükseklik, gök

Alime: bilgin, bilgili

Aliye: yüce, yüksek

tepe
Alşan: şanlı, şöhretli

Amade: hazır, emir bekleyen

Amber: güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı

Amre: uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak

Amile: yapan, yapıcı

Amine: yüreğinde korku olmayan

Amire: bir işte emir verme yetkisi olan, buyuran

Anabörü: dişi kurt

Anaç: yavru verecek hale gelmiş kuş

Anar: anımsar, hatırlar

Anatolya: Türkiye’ nin asya kıtasında bulunan topraklarına verilen ad

Anber: güzel koku

Anka: kaf dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu

Anife: sert, şiddetli

haşin
geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından geçen
biraz önce, belirtilen, bahsedilen
Anise: cana yakın

Apak: güzel

Aramcan: gönül rahatı

sevgili, sevilen güzel
Arcan: saf, temiz

candan namuslu dost
Ardal: çevresine saygılı olan

Arefe: bayramdan önce gelen gün

Argana: akıllı, bilgili

Argül: gençliğini ve güzelliğini koruyan

Argüzar: becerikli ve güzel kadın

Arıçel: barış elçisi

Arıel: dürüst

temiz el
Arıkuşu: güzel renkli bir kuş

Arıpınar: arı, duru, temiz pınar

Arıyüz: sevimli

Armina: emine, korkusuz, yürekli

Armine: emine, korkusuz

Arnisa: çok namuslu kadın

Arpuç: çamgillerden kokulu bir ot

Arrafe: falcı, kahin, müneccim

hekim
göçebe arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri
Arsal: namuslu, temiz huylu
arı gibi temiz ve çalışkan

buğday renkli, kumral
Arsay: çok saygın kadın

Arsoy: çok namuslu bir soydan gelen

Arsu: su kadar berrak, arısu

Arsun: yüreğindeki temizliği yansıtan

Arya: operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı
belli bir kalıp içinde orkestra eşliğinde söz ve müziğin birleşimidir

opera, oratoryada ve çalgısal müzikte de arya biçimine rastlanır
Arife: tecrübeli, bilgili, sezgi ve anlayışa sahip

Arüsek: gelin, küçük gelin

bebek gibi güzel kız
işlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef
ateş böceği
küçük bir mancınık çeşidi
Arzu: herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

Arzucan: candan isteyen

Arzugül: istenilen, beğenilen gül

Arzuhan: istenilen, egemen

Arzum: istediğim, dileğim, hevesim

Arzuman: istek, bahşiş

emel, heves, meyl
özlemek, müştak olmak
“arzum” olarak da kullanılır
meşhur halk hikayelerinde kamber’ in sevgilisi
Arzunaz: naz yapan, nazenin

Arziye: toprakla ilgili, topraktan yetişen

Arşi: göksel

Asalbike: gerçek hanım, gerçek güzel

Asalet: soyluluk

Asel: bal, cennetteki dört sudan biri

Asena: Türk mitolojisinde ergenekon destanında adı geçen dişi kurt

güzel kız, dişi kurt
Asfer: yüzü soluk

Asıfe: şiddetle esen rüzgar

kur’ an’ da yunus 22, ibrahim 18 ve en’ am suresi 81. ayetlerde geçer
Asıma: temiz, namuslu

Aslı: köken anlamında, kerem ile aslının öyküsündeki kadın kahraman

temelli, köklü
bir şeyin benzeri
Aslıcan: özü can gibi sevgili

Aslıgül: gülden gelen

Aslıhan: kökeni soylu han soyundan

han soyundan gelen
Aslım: özü geçmişe ait

soyum, kökenim
fayda, yarar
Aslınaz: nazlı olması geçmişinden gelen

Aslınur: nur saçan bir geçmişi olan

Aslısu: geçmişi su gibi berrak ve temiz olan

Aslıyar: gerçek sevgili

Aslıyel: gönül dostu

Aslışah: kudreti geçmişinden gelen

Aslışan: şanı, şöhreti geçmişinden gelen

Aslışen: durmaksızın tebessüm eden

Asliye: asılla, temelle ilgili olan

Asma: dalları çardak üzerine yayılan bitkilere verilen genel ad

Asra: yeryüzü

Asu: azgın, huysuz, isyan eden

afacan
huysuz at, yaramaz, başkaldıran
Asude: rahat, huzur içinde olan

sessiz, sakin dinlendirici
gök, gökkubbe, sema
Asuela: ela gözlü yaramaz

Asuhan: gücünü hırçınlığıyla gösteren

Asuman: gök, gökkubbe, sema

Asuyar: hırçın sevgili

Asuyel: sert rüzgar

Asya: yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı

Asiye: acılı kadın

direk
hastabakıcı

Aşa: ziyade çok

Aşına: bildik, tanıdık

Aşkım: sevdiğim, sevgilim

Aşikane: belli etmeye çabalayan

Aşikar: meydanda olan, apaçık

Aşina: bildik, tanıdık

Ateş: yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıfa: birini beğenen kimse

Atıfet: Allah’ ın lütfu

Atlas: yüzü parlak ve sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş

Atsan: susuz, susamış, teşne

Atufet: şefkat, merhamet

Atyeb: çok güzel, pek güzel

Atifet: iyilik, karşılık beklemeden duyulan sevgi

Atike: özgür

soylu
güzel kız
Atiye: verme, bağışlama

Ateş: yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıfa: birini beğenen kimse

Atıfet: Allah’ ın lütfu

Atlas: yüzü parlak ve sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş

Atsan: susuz, susamış, teşne

Atufet: şefkat, merhamet

Atyeb: çok güzel, pek güzel

Atifet: iyilik, karşılık beklemeden duyulan sevgi

Atike: özgür

soylu
güzel kız
Atiye: verme, bağışlama

Avgan: mavi, gök mavisi, deniz mavisi

Avınca: cana yakın

Avniye: yardımcı, osmanlı’da asker yağmurluğu

Avunç: avutan şey, acıyı ve sıkıntıyı gideren, oyalayan

Avi: su rengi, sulak

Ay: dünyanın uydusu olan gök cismi

Ayal: kadın, eş

Ayaltın: ay gibi güzel ve altın gibi değerli

Ayan: sözü dinlenen, saygın, otoriter

Ayanfer: gözün ışığı, nuru

Ayas: duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

ay kadar güzel
Ayasun: “ay’ a takdim et, ay’ a sun” buyruğu

Ayataç: ay için taç

Ayaşan: “ay’ a şan olsun” anlamına

ay’ ı aşıp giden
Aybala: ay yüzlü çocuk

Aybel: ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen

Ayben: ay gibi

ayın kendisi
ben ayım, ay kadar güzelim
Aybeniz: ay gibi parlak tenli, ay benizli

Aybüke: ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı

eski Türk kadın isimlerinden
Aybike: ay benizli

Aybiken: eski Türk hükümdarlarının birinin hanımının ismi

Aybirgen: ay veren

Ayça: yay biçimindeki ay, hilal

ay gibi parlak ve aydınlık
Ayca: ay gibi güzel, ışıklı, parlak

Ayçağ: ay gibi parlak çağ

Aycan: ay gibi sevilen, aydınlık can

içi aydınlık
Ayçan: ay gibi parlak güzel ve sevimli

Ayçıl: gökteki ay gibi, ay gibi güzel, ay’ a benzeyen

Ayçiçek: gün çiçek

ayçiçeği
Aycihan: tüm dünyayı ışıldatan ay

Ayçin: ayçın, ay gibi, aya benzer

Ayda: parmakları, endamı güzel kadın

dere kıyılarında yetişen bir bitki
Aydagül: “ayda, her ay gül” anlamına bir dilek

Aydan: güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel

Aydanur: ay’ ın ışığı, aydan yayılan ışık

Aydeniz: hem ay, hem de deniz

Aydoğdu: doğmakta olan ay

Aydolun: ayın dünyaya dönük yüzünün tümüyle aydınlık olması evresi

Aydil: güzel, parlak, aydınlık gönül

Aydilek: ay ve dilek isimlerinden oluşmuş birleşik isim

ay’ a ait arzu, istek
Aydüz: ay gibi güzel ve kırışıksız

Ayeda: nazlı güzel

Ayela: güzelliği gözlerine yansıyan

Ayevi: ay çevresinde oluşan ışık çemberi

Ayfer: ayışığı

Aygen: gönül arkadaşı

Aygen: gönül dostu

Aygen: dost, gönüldeş

Aygücan: güzel ve yürekten kişi

Aygül: ay gibi güzel ve parlak renkli

Aygün: hem ay, hem gün

ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
Aygönül: güzel gönüllü

Ayhatun: ay yüzlü kadın

Ayışığı: ayın ışığı

Aykaş: ay gibi hilal kaşlı

Ayke: sık koruluk

Aykız: ay+kız

Ayla: bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

kadın, eş
Aylan: ay gibi güzel değerlere sahip olan

açıklık alan, tarla suyu
Aylin: ayla ile ayni anlamdadır

ayın çevresinde görülen ışıklı daire
Aymelek: özel isim

Aynamelek: melek gibi, melek görünüşlü kadın

Ayndilge: pınar, su, kaynak

Aynıfer: göz nuru

Aynıhayat: hayatın gözü, hayat pınarı

Aynur: ay gibi ışıklı

pırıl pırıl
Aynisa: çok güzel kadın

Ayniye: gözle ilgili

Aypare: ay parçası

Ayperi: ay ve peri gibi, çok güzel

Ayral: kural dışı, özgün, farklı

Aysan: aya benzer

Aysel: ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

Aysema: ay gibi parıldayan yüz

Aysen: aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimli

ay gibi güzel
Ayseren: güzelliğini gözler önüne seren

Aysev: “sevmek” ten “sev” ile ay’ dan oluşmuş bir ad, “ay’ ı sev

Ayseven: ay gibi güzel ve sevgi dolu

Aysevil: ayın gibi güzel ve sevilen

Aysevim: ay gibi güzel ve sevimli

Aysın: sen aysın, ay kadar güzelsin
güzellikte üzerine olmayan

Aysoy: aydınlık soydan gelen

Aysu: ay gibi parıltılı ve su gibi berrak

Aysuda: suda ışıkları yansıyan ay

suda ay gibi görünen
Aysun: ay gibi güzel ve parlaksın

Aysuna: su gibi berrak ay

Aysunar: ay’ ı sunan kimse

Aysunay: su gibi berrak ay

Aytan: ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

ay+tan
ayın battığı, günün açtığı an
Aytek: ay gibi

ay+tek
Ayten: teni, ay gibi beyaz ve parlak olan

Aytolun: ayın bedir hali

Aytu: aya benzeyen tuğlu

Aytül: tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak

narin, güzel
ay ve tül kelimelerinden oluşan birleşik isimlerden
son zamanlarda yapılmış, uydurma bir isimdir
Ayilkin: ilk çocuklara takılan isim

Ayün: soylu kadın

Ayyüksel: yükselen ay

Ayzıt: bir ilahe

Ayşan: şanı ay gibi parlak olan

güzelliğiyle ünlenmiş olan
Ayşe: rahat ve huzur içinde yaşayan

dirlik, hayat
Ayşegül: güller içinde mutlu yaşayan

güleç, güler yüzlü
Ayşehan: egemen olarak yaşayan

Ayşem: ayşe+m (benim ayşem)

Ayşen: ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık

Ayşenur: ışık içinde, mutlu yaşayan

ayşe+nur
nurlu kadın
Ayşıl: ay gibi ışıklı

Ayşın: ay ışını

Ayşule: ay kıvılcımı

ay ışığı
Ayşim: ayşin isminin bir başka söyleniş biçimi

Ayşim, ayşin: parlak ışık saçan

Ayşin: parlak, ışık saçan ay

ay gibi, aya benzeyen
Ayşirin: sevimli ay, ay gibi sevimli,

şirin

Azade: hür, serbest

kimseye bağımlı olmayan
kurtulmuş
müberra
zarif, nazik
Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır
Azapay: ailenin hüsranlı günlerinde doğan kız

Azmidil: büyük kalplilik

Azmiye: kemikle ilgili
kasıt, niyetlilik, karar

kemikli
güçlü, kuvvetli
Azra: denizden yeni çıkarılmış, işlenmemiş inci tanesi

bakire, el değmemiş
üstünde hiç yürünmemiş kum
Azref: çok zarif, en zarif

çok zeki
Azime: azmeden, yapmak için kesin kararlı

iri, kemikli, yapılı
cin, yılan ve benzeri şeylerin şerrinden kurtulmak için okunan dua
büyük iş, büyük günah, büyük bela
Azimet: niyet tutularak okunan efsun
kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir

herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeleri
Azize: saygın, sevgili, kutsal

onur sahibi yüce, ermiş
izzet sahibi
Azze: dişi ceylan yavrusu

şerefli, yüce

Bir önceki yazımız olan İstimna (Masturbasyon) Kendi Kendini Tatmin Etmek Günah mıdır ? başlıklı makalemizde Aşırı Mastürbasyonun zararları, Boşalmak el ile tatmin olmak dinimizde günah mı? ve Boşalmak günah mıdır? hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 3.827 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 21.03.2020

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

2 Yorum Yapılmış “A Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları”

Yasal Uyarı: Bu bölümde yer alan kullanıcı yorumları sanalalemci.com ve sahiplerinin görüşlerini ifade etmez, bu yorumlardan sanalalemci.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz. Her yorum o yorumu yazan kullanıcının sorumluluğundadır.
  1. SanalAlemci » Blog Archive » Alfabetik Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları: Diyor ki:

    Mayıs 23rd, 2011 at 13:12

    [...] A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Benzer Konular:Alfabetik Erkek Çocuk İsimleri Ve Anlamları:I Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıJ Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamlarıİ Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamlarıİ Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıG Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıC Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;U Harfi ile başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; [...]

  2. SanalAlemci » Blog Archive » Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Diyor ki:

    Temmuz 27th, 2011 at 12:00

    [...] A B C Ç D E F G-Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ERKEK BEBEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ Benzer Konular:Alfabetik Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları:Alfabetik Erkek Çocuk İsimleri Ve Anlamları:Erkek Bebek İsimleri ve AnlamlarıI Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamlarıİ Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıC Harfi ile başlayan Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları;I Harfi ile Başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve AnlamlarıZ Harfi ile başlayan Kız Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları; [...]

Yorum Yapabilirsiniz