2/B arazilerini almak isteyenlere müjde ! - SanalAlemci

2/B arazilerini almak isteyenlere müjde !

Perşembe, Mart 13, 2014 15:42
2/B arazilerini almak isteyenlere müjde ! 5/5 (100%) 3 Oy

süre uzatıldı

Hazine’ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldır tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri en az 3 yıldır kullanan ve k ulla nmaya devam ettikleri idarece belirlenen lere, bu arazile ri satın almak için verilen ve 26 Nisa n 2014 tarihinde dolacak başvuru ve ödeme süreleri 6′şar ay uzatılacak.
2/B arazilerini doğrudan satın almak için öngörülen 2 yıllık başvuru süresi de 1 yıl daha uzatılacak.
İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirde n ö ce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerin in öde dikleri b edel dahil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek.
Proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığı’nca proje sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, bakanlıkça devrin uygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilecek.
Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak miktarlar, işgal harcı, tatil günleri için alınacak çalışma ruhsatı ha rcı, kayıt ve suret harçları, imarla ilgili harçlar ile iş yeri açma izni harcının tarifelerini, semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutarak, belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bak anlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tespit edecek. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu miktar ve tutarlar, ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamayacak.
Belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen bu vergi ve harç tarifeleri, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.
Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları nedeniyle ihalelere katılmaktan yas aklananlara, tanı nan bir aylık sürede ihale bedelinin 3 katı tutarında tazminatı peşin ödemeleri halinde ihaleden yasakl ama kararı verilmeyecek. Bu kişiler dışında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları dolayısıyla henüz yasaklama kararı verilmeyen hakkında da 3 kat tazminatı peşin ödemeleri halinde yasaklama kararı verilmeyecek.
Kanun, 5673 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi kapsamında bulunan geçici köy kor ucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesine imkan tanıyor. Köy korucuları arasında ma aş farkına n eden olan ek gösterge rakamı artırılacak ve köy korucularının maaşları eşitlenecek.

Bir önceki yazımız olan Yeni İnternet Yasası hangi yasakları getiriyor? başlıklı makalemizde internet yasası ve internet yasası onaylandımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Toplam Okunma: 127 (Önbellek Kullanılıyor) | Son Görüntülenme: 18.05.2019

Konuya Yorum Yapabilirsiniz.

Yorum Yapabilirsiniz